• W najnowszym raporcie Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego autorzy podjęli się analizy bieżącego stanu Sił Zbrojnych RP w kontekście potrzeb i wyzwań dla bezpieczeństwa Polski.

    Autor: Rafał Ciastoń, Paweł Fleischer, Rafał Lipka, Kamil Mazurek, Grzegorz Rdzanek, Tomasz Smura
    Opublikowano: 04/12/2014