FKP_NEWS_TRISEMINARIUM_2

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

TRISEMINARIUM: Przyszłość okrętów podwodnych w Marynarce Wojennej RP, część 2

Opublikowano: 8 maja, 2017

FKP_NEWS_TRISEMINARIUM_2

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

TRISEMINARIUM: Przyszłość okrętów podwodnych w Marynarce Wojennej RP, część 2

Opublikowano: 8 maja, 2017

Miło nam poinformować, że już 18 maja w Warszawie będzie miało miejsce drugie seminarium na temat rozwiązań technologicznych i zdolności bojowych konwencjonalnych okrętów podwodnych oferowanych Polsce w ramach programu „Orka”, organizowane przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego. Wnioski z seminarium zostaną opublikowane w formie policy paper oraz dostarczone ośrodkom decyzyjnym i Siłom Zbrojnym RP. Tym razem dyskusja dotyczyć będzie rozwiązań francuskich.

Triseminarium ma na celu prezentację rozwiązań technologicznych oraz doświadczeń marynarek wojennych państw NATO i Unii Europejskiej wykorzystujących konwencjonalne okręty podwodne. Każde seminarium poświęcone zostanie doświadczeniom i systemom stosowanym w państwach trzecich – seminarium 9 marca dotyczyło marynarki wojennej Niemiec (relacja z wydarzenia do znalezienia tutaj), majowe będzie się odnosić do marynarki wojennej Francji, natomiast ostatnie –  czerwcowe do marynarki wojennej Szwecji. Tak jak przy poprzednim seminarium, oprócz prezentacji związywanych ze zdolnościami i wykorzystanymi technologiami poszczególnych systemów planowana jest dyskusja z udziałem ekspertów, wojskowych oraz przedstawicieli administracji, mediów i środowiska akademickiego. Po seminarium przygotowany zostanie raport na temat danego rozwiązania w wersji jawnej oraz zastrzeżonej. Pierwszy opublikowany będzie na stronie internetowej Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, drugi przesłany do ośrodków państwowych, tj. Ministerstwa Obrony Narodowej, Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP oraz Senatu RP.

Dzięki prezentacji doświadczeń oraz wykorzystywanych technologii planujemy uporządkować i usystematyzować dotychczasowe informacje, znajdujące się w obiegu zarówno wśród ekspertów jak i szerszej opinii publicznej. Spowoduje to wzrost świadomości społecznej związanej z nadciągającą wielomiliardową decyzją o zakupie okrętów podwodnych dla Marynarki Wojennej RP i tym samym stanowić będzie element kontroli społecznej nad wydatkami zbrojeniowymi. Systematyzacja rozwiązań technicznych i ich wydanie w formie raportu policy paper w wersjach jawnej (dla opinii publicznej) i poufnej wraz z rekomendacjami (dla władz i Sił Zbrojnych RP) będzie służyło także wsparciu merytorycznemu ośrodków decyzyjnych ze strony środowiska eksperckiego i organizacji pozarządowych.

Triseminarium otrzymało patronat honorowy ze strony Pana Michała Jacha, Przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP oraz Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Wszystkie trzy wydarzenia odbywają się w Warszawie a uczestnictwo w nich możliwe będzie wyłącznie na zaproszenie.

Seria trzech seminariów stanowi element Road to WSF, która swój półmetek osiągnie w planowanej na koniec czerwca konferencji Balic Sea Security 2017 gdzie dokonana zostanie pełna prezentacja wyników Triseminarium.

W sprawach związanych z seminarium prosimy o kontakt z:

Kamilem Mazurkiem, tel. +48 22 378 11 94, e-mail: kmazurek@pulaski.pl

Miło nam poinformować, że już 18 maja w Warszawie będzie miało miejsce drugie seminarium na temat rozwiązań technologicznych i zdolności bojowych konwencjonalnych okrętów podwodnych oferowanych Polsce w ramach programu „Orka”, organizowane przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego. Wnioski z seminarium zostaną opublikowane w formie policy paper oraz dostarczone ośrodkom decyzyjnym i Siłom Zbrojnym RP. Tym razem dyskusja dotyczyć będzie rozwiązań francuskich.

Triseminarium ma na celu prezentację rozwiązań technologicznych oraz doświadczeń marynarek wojennych państw NATO i Unii Europejskiej wykorzystujących konwencjonalne okręty podwodne. Każde seminarium poświęcone zostanie doświadczeniom i systemom stosowanym w państwach trzecich – seminarium 9 marca dotyczyło marynarki wojennej Niemiec (relacja z wydarzenia do znalezienia tutaj), majowe będzie się odnosić do marynarki wojennej Francji, natomiast ostatnie –  czerwcowe do marynarki wojennej Szwecji. Tak jak przy poprzednim seminarium, oprócz prezentacji związywanych ze zdolnościami i wykorzystanymi technologiami poszczególnych systemów planowana jest dyskusja z udziałem ekspertów, wojskowych oraz przedstawicieli administracji, mediów i środowiska akademickiego. Po seminarium przygotowany zostanie raport na temat danego rozwiązania w wersji jawnej oraz zastrzeżonej. Pierwszy opublikowany będzie na stronie internetowej Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, drugi przesłany do ośrodków państwowych, tj. Ministerstwa Obrony Narodowej, Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP oraz Senatu RP.

Dzięki prezentacji doświadczeń oraz wykorzystywanych technologii planujemy uporządkować i usystematyzować dotychczasowe informacje, znajdujące się w obiegu zarówno wśród ekspertów jak i szerszej opinii publicznej. Spowoduje to wzrost świadomości społecznej związanej z nadciągającą wielomiliardową decyzją o zakupie okrętów podwodnych dla Marynarki Wojennej RP i tym samym stanowić będzie element kontroli społecznej nad wydatkami zbrojeniowymi. Systematyzacja rozwiązań technicznych i ich wydanie w formie raportu policy paper w wersjach jawnej (dla opinii publicznej) i poufnej wraz z rekomendacjami (dla władz i Sił Zbrojnych RP) będzie służyło także wsparciu merytorycznemu ośrodków decyzyjnych ze strony środowiska eksperckiego i organizacji pozarządowych.

Triseminarium otrzymało patronat honorowy ze strony Pana Michała Jacha, Przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP oraz Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Wszystkie trzy wydarzenia odbywają się w Warszawie a uczestnictwo w nich możliwe będzie wyłącznie na zaproszenie.

Seria trzech seminariów stanowi element Road to WSF, która swój półmetek osiągnie w planowanej na koniec czerwca konferencji Balic Sea Security 2017 gdzie dokonana zostanie pełna prezentacja wyników Triseminarium.

W sprawach związanych z seminarium prosimy o kontakt z:

Kamilem Mazurkiem, tel. +48 22 378 11 94, e-mail: kmazurek@pulaski.pl