Copy of RUS_UKR_Quote (1)

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego w obliczu wojny w Ukrainie.

Opublikowano: 21 kwietnia, 2022

Copy of RUS_UKR_Quote (1)

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego w obliczu wojny w Ukrainie.

Opublikowano: 21 kwietnia, 2022

Udzielanie pomocy aktywistkom z ukraińskich organizacji pozarządowych, wspieranie działalności nowopowstałego Międzynarodowego Centrum na rzecz Zwycięstwa Ukrainy oraz organizacja tegorocznej edycji Warsaw Security Forum… to trzy najważniejsze priorytety Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego po wybuchu wojny w Ukrainie. Od 24 lutego br. Fundacja wykorzystuje swoje doświadczenie, żeby nieść pomoc ukraińskim organizacjom pozarządowym dbając jednocześnie o aktualność agendy październikowej edycji Warszawskiego Forum Bezpieczeństwa.

Od czasu nielegalnej agresji Rosji na Ukrainę oczy całego świata skupiają się na tragedii rozgrywającej się za naszą południowo-wschodnią granicą. W ciągu miesiąca 10 milionów Ukraińców musiało opuścić swoje domy, a niemal trzy miliony z nich uciekło przed wojną do Polski w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia. Wraz z rosyjską agresją najbliższe plany Ukraińców uległy gwałtownej zmianie i dotknęły ich nie tylko indywidualnie, ale też na poziomie organizacji pozarządowych.

Fundacja w obliczu wojny

Od pierwszego dnia wojny Fundacja nastawiła się na pomoc aktywistkom z ukraińskiego trzeciego sektora. Oprócz zapewnienia miejsc noclegowych i opieki dla ich rodzin, należało zadbać aby już na terenie Polski aktywistki mogły zabrać się do pracy. W pierwszych dniach obecności w Polsce, w spotkaniach z politykami z całego świata (premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem, sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem, przedstawicielami niemieckiego Bundestagu, amerykańskiego Kongresu oraz polskimi i europejskimi parlamentarzystami) aktywistki nieustannie zabiegały o międzynarodowe wsparcie dla Ukrainy.

Pomoc humanitarna

Poza pomocą oferowaną konkretnym osobom, Fundacja zdecydowała się także zorganizować transporty najbardziej potrzebnych środków dla Ukraińców walczących z wojskami Federacji Rosyjskiej w pierwszych dniach wojny. Dzięki zaangażowaniu własnych środków finansowych, czasu oraz determinacji pracowników Fundacji, na ukraińską granicę trafiły środki opatrunkowe, leki, specjalistyczne torby ratownicze i sprzęt ratujący życie żołnierzy na froncie wojny (np. stazy taktyczne). Do czasu gdy inne organizacje zorganizowały wielkoskalową pomoc, materiały zakupione przez Fundację trafiły między innymi do samego Kijowa i pomogły uratować życie wielu żołnierzom walczącym o niepodległość Ukrainy.

Międzynarodowe Centrum na rzecz Zwycięstwa Ukrainy

W siódmym dniu po rosyjskiej agresji – 4 marca – w Warszawie zainaugurowało swoją działalność Międzynarodowe Centrum na rzecz Zwycięstwa Ukrainy Jego celem jest budowanie międzynarodowego poparcia dla walki Ukrainy z rosyjską agresją; wspieranie i koordynowanie wysiłków ukraińskiej demokracji promujących organizacje pozarządowe; pomoc ukraińskim działaczom obywatelskim przybywającym do Polski oraz wspieranie relacji między społecznością międzynarodową a ukraińskim społeczeństwem obywatelskim. Centrum już teraz koncentruje się na orędowaniu agendy powojennej odbudowy Ukrainy, transformacji i przystąpienia do UE i NATO. (więcej informacji (po angielsku) – http://ukrainianvictory.org/)

Wyjątkowa edycja Warsaw Security Forum

Obecnie – po zapewnieniu warunków do funkcjonowania Międzynarodowego Centrum – Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego skupia się na organizacji październikowego Warszawskiego Forum Bezpieczeństwa. Priorytetem w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę jest dostosowanie tematów dyskusji i zapewnienie właściwej reprezentacji przedstawicieli międzynarodowego środowiska dyplomatycznego. Ambicją Fundacji jest, aby tegoroczne Warsaw Security Forum przynosiło konkretne rezultaty i jasne odpowiedzi na pytania o przyczyny niesprowokowanej agresji Rosji na suwerenną Ukrainę, oraz o to jak zakończyć wojnę i zapewnić pokój i dobrobyt w Europie w najbliższej przyszłości.

Tegoroczna – dziewiąta – edycja Warsaw Security Forum odbędzie się w dniach 4-5 października.
Zapraszamy do śledzenia Fundacji im. K. Pułaskiego:

 

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest niezależnym think tankiem specjalizującym się w polityce zagranicznej i bezpieczeństwie międzynarodowym w obszarze transatlantyckim.

Fundacja wydaje analizy opisujące i wyjaśniające wydarzenia międzynarodowe, identyfikujące trendy w środowisku międzynarodowym oraz zawierające rekomendacje i rozwiązania dla decydentów rządowych i sektora prywatnego.

Fundacja Pułaskiego skupia kilkudziesięciu ekspertów różnych dziedzin (https://pulaski.pl/eksperci-fundacji/) i wydaje publikacje, w których komentuje bieżące wydarzenia i proponuje systemowe i implementowalne rozwiązania na przyszłość (https://pulaski.pl/publikacje/).

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest organizatorem dorocznej konferencji Warsaw Security Forum (https://warsawsecurityforum.org/), które już na stałe wpisało się w europejski krajobraz konferencji poświęconych współpracy transatlantyckiej. Motywem przewodnim konferencji jest wypracowanie wspólnych odpowiedzi na wyzwania dla transatlantyckiego bezpieczeństwa.

Organizowane od 2014 roku Warsaw Security Forum jest platformą wymiany poglądów pomiędzy najwyższymi przedstawicielami rządów, instytucji międzynarodowych, przemysłu, think-tanków oraz ekspertów z dziedziny polityki i obronności. W trakcie konferencji Fundacja przyznaje nagrodę „Rycerz Wolności” dla wybitnych postaci, które przyczyniają się do promocji wartości przyświecających generałowi Kazimierzowi Pułaskiemu tj. wolności, sprawiedliwości oraz demokracji.

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego zajmuje pierwsze miejsce wśród polskich Think Tanków zajmujących się obronnością i bezpieczeństwem narodowym według raportu ‘Global Go To Think Tank Index’ w latach 2018, 2019 i 2020 r.

Fundacja posiada także status organizacji partnerskiej Rady Europy.

Udzielanie pomocy aktywistkom z ukraińskich organizacji pozarządowych, wspieranie działalności nowopowstałego Międzynarodowego Centrum na rzecz Zwycięstwa Ukrainy oraz organizacja tegorocznej edycji Warsaw Security Forum… to trzy najważniejsze priorytety Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego po wybuchu wojny w Ukrainie. Od 24 lutego br. Fundacja wykorzystuje swoje doświadczenie, żeby nieść pomoc ukraińskim organizacjom pozarządowym dbając jednocześnie o aktualność agendy październikowej edycji Warszawskiego Forum Bezpieczeństwa.

Od czasu nielegalnej agresji Rosji na Ukrainę oczy całego świata skupiają się na tragedii rozgrywającej się za naszą południowo-wschodnią granicą. W ciągu miesiąca 10 milionów Ukraińców musiało opuścić swoje domy, a niemal trzy miliony z nich uciekło przed wojną do Polski w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia. Wraz z rosyjską agresją najbliższe plany Ukraińców uległy gwałtownej zmianie i dotknęły ich nie tylko indywidualnie, ale też na poziomie organizacji pozarządowych.

Fundacja w obliczu wojny

Od pierwszego dnia wojny Fundacja nastawiła się na pomoc aktywistkom z ukraińskiego trzeciego sektora. Oprócz zapewnienia miejsc noclegowych i opieki dla ich rodzin, należało zadbać aby już na terenie Polski aktywistki mogły zabrać się do pracy. W pierwszych dniach obecności w Polsce, w spotkaniach z politykami z całego świata (premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem, sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem, przedstawicielami niemieckiego Bundestagu, amerykańskiego Kongresu oraz polskimi i europejskimi parlamentarzystami) aktywistki nieustannie zabiegały o międzynarodowe wsparcie dla Ukrainy.

Pomoc humanitarna

Poza pomocą oferowaną konkretnym osobom, Fundacja zdecydowała się także zorganizować transporty najbardziej potrzebnych środków dla Ukraińców walczących z wojskami Federacji Rosyjskiej w pierwszych dniach wojny. Dzięki zaangażowaniu własnych środków finansowych, czasu oraz determinacji pracowników Fundacji, na ukraińską granicę trafiły środki opatrunkowe, leki, specjalistyczne torby ratownicze i sprzęt ratujący życie żołnierzy na froncie wojny (np. stazy taktyczne). Do czasu gdy inne organizacje zorganizowały wielkoskalową pomoc, materiały zakupione przez Fundację trafiły między innymi do samego Kijowa i pomogły uratować życie wielu żołnierzom walczącym o niepodległość Ukrainy.

Międzynarodowe Centrum na rzecz Zwycięstwa Ukrainy

W siódmym dniu po rosyjskiej agresji – 4 marca – w Warszawie zainaugurowało swoją działalność Międzynarodowe Centrum na rzecz Zwycięstwa Ukrainy Jego celem jest budowanie międzynarodowego poparcia dla walki Ukrainy z rosyjską agresją; wspieranie i koordynowanie wysiłków ukraińskiej demokracji promujących organizacje pozarządowe; pomoc ukraińskim działaczom obywatelskim przybywającym do Polski oraz wspieranie relacji między społecznością międzynarodową a ukraińskim społeczeństwem obywatelskim. Centrum już teraz koncentruje się na orędowaniu agendy powojennej odbudowy Ukrainy, transformacji i przystąpienia do UE i NATO. (więcej informacji (po angielsku) – http://ukrainianvictory.org/)

Wyjątkowa edycja Warsaw Security Forum

Obecnie – po zapewnieniu warunków do funkcjonowania Międzynarodowego Centrum – Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego skupia się na organizacji październikowego Warszawskiego Forum Bezpieczeństwa. Priorytetem w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę jest dostosowanie tematów dyskusji i zapewnienie właściwej reprezentacji przedstawicieli międzynarodowego środowiska dyplomatycznego. Ambicją Fundacji jest, aby tegoroczne Warsaw Security Forum przynosiło konkretne rezultaty i jasne odpowiedzi na pytania o przyczyny niesprowokowanej agresji Rosji na suwerenną Ukrainę, oraz o to jak zakończyć wojnę i zapewnić pokój i dobrobyt w Europie w najbliższej przyszłości.

Tegoroczna – dziewiąta – edycja Warsaw Security Forum odbędzie się w dniach 4-5 października.
Zapraszamy do śledzenia Fundacji im. K. Pułaskiego:

 

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest niezależnym think tankiem specjalizującym się w polityce zagranicznej i bezpieczeństwie międzynarodowym w obszarze transatlantyckim.

Fundacja wydaje analizy opisujące i wyjaśniające wydarzenia międzynarodowe, identyfikujące trendy w środowisku międzynarodowym oraz zawierające rekomendacje i rozwiązania dla decydentów rządowych i sektora prywatnego.

Fundacja Pułaskiego skupia kilkudziesięciu ekspertów różnych dziedzin (https://pulaski.pl/eksperci-fundacji/) i wydaje publikacje, w których komentuje bieżące wydarzenia i proponuje systemowe i implementowalne rozwiązania na przyszłość (https://pulaski.pl/publikacje/).

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest organizatorem dorocznej konferencji Warsaw Security Forum (https://warsawsecurityforum.org/), które już na stałe wpisało się w europejski krajobraz konferencji poświęconych współpracy transatlantyckiej. Motywem przewodnim konferencji jest wypracowanie wspólnych odpowiedzi na wyzwania dla transatlantyckiego bezpieczeństwa.

Organizowane od 2014 roku Warsaw Security Forum jest platformą wymiany poglądów pomiędzy najwyższymi przedstawicielami rządów, instytucji międzynarodowych, przemysłu, think-tanków oraz ekspertów z dziedziny polityki i obronności. W trakcie konferencji Fundacja przyznaje nagrodę „Rycerz Wolności” dla wybitnych postaci, które przyczyniają się do promocji wartości przyświecających generałowi Kazimierzowi Pułaskiemu tj. wolności, sprawiedliwości oraz demokracji.

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego zajmuje pierwsze miejsce wśród polskich Think Tanków zajmujących się obronnością i bezpieczeństwem narodowym według raportu ‘Global Go To Think Tank Index’ w latach 2018, 2019 i 2020 r.

Fundacja posiada także status organizacji partnerskiej Rady Europy.