Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa RP w 2014 r. – Rekomendacje Fundacji Pułaskiego

Autor foto: PolandMFA

Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa RP w 2014 r. – Rekomendacje Fundacji Pułaskiego

Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa RP w 2014 r. – Rekomendacje Fundacji Pułaskiego

1 maja, 2014

Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa RP w 2014 r. – Rekomendacje Fundacji Pułaskiego

Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa RP w 2014 r. – Rekomendacje Fundacji Pułaskiego

Autor foto: PolandMFA

Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa RP w 2014 r. – Rekomendacje Fundacji Pułaskiego

Autor: Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego

Opublikowano: 1 maja, 2014

Nr 1 z maja 2014 Autor: Zespół ekspertów FKP

W dorocznym wystąpieniu (expose) minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zaprezentuje (8 maja) przed Sejmem założenia prowadzonej przez siebie polityki na nadchodzący rok. Ostatnie miesiące pokazują jak istotne dla bezpieczeństwa Polski są sprawy w przestrzeni międzynarodowej. Zespół ekspertów Fundacji Pułaskiego podjął się opracowania zbioru rekomendacji pt. „Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa RP w 2014 r. Dokument stanowi syntezę działań jakie zdaniem FKP polska dyplomacja powinna podjąć w 2014 r. w odniesieniu do poszczególnych kierunków geograficznych i najważniejszych zagadnień międzynarodowych.