Maciej Milczanowski

Research Fellow

Maciej Milczanowski

Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Dyrektor Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem Narodowym.

Specjalizacje: BEZPIECZEŃSTWO, ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM, STRATEGIA, POLITOLOGIA, GEOPOLITYKA, ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM LUDZKIM

Były żołnierz, absolwent WSO WŁ w Zegrzu, służył jako dowódca plutonu i kompanii oraz w sztabie batalionu i brygady – 21BSP w Rzeszowie. Uczestnik misji ONZ na Wzgórzach Golan 1997-8 (dowódca posterunku nr 60) oraz Sił Koalicji w Iraku 2005-6 na stanowisku Battle Captain. Historyk – studia magisterskie w AON, studia doktoranckie na UJ z pracą na temat propagandy politycznej z wykorzystaniem imienia Cezara, w czasie walki o władzę podczas drugiego triumwiratu. Autor czterech książek i wielu artykułów naukowych oraz popularnonaukowych a także op-ed w portalach World-outline oraz w Diplomacy Post. Stypendysta Hoover Institution w Uniwersytecie Stanforda. Nauczyciel w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, kierownik Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Dyrektor Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem Narodowym oraz koordynator Centrum Rozwiązywania Konfliktów prof. Zimbardo. Certyfikowany trener w Projekcie Bohaterskiej Wyobraźni prof. Zimbardo.

Na stałe w: Rzeszowie

Maciej Milczanowski

Research Fellow

Maciej Milczanowski

Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Dyrektor Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem Narodowym.

Specjalizacje: BEZPIECZEŃSTWO, ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM, STRATEGIA, POLITOLOGIA, GEOPOLITYKA, ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM LUDZKIM

Były żołnierz, absolwent WSO WŁ w Zegrzu, służył jako dowódca plutonu i kompanii oraz w sztabie batalionu i brygady – 21BSP w Rzeszowie. Uczestnik misji ONZ na Wzgórzach Golan 1997-8 (dowódca posterunku nr 60) oraz Sił Koalicji w Iraku 2005-6 na stanowisku Battle Captain. Historyk – studia magisterskie w AON, studia doktoranckie na UJ z pracą na temat propagandy politycznej z wykorzystaniem imienia Cezara, w czasie walki o władzę podczas drugiego triumwiratu. Autor czterech książek i wielu artykułów naukowych oraz popularnonaukowych a także op-ed w portalach World-outline oraz w Diplomacy Post. Stypendysta Hoover Institution w Uniwersytecie Stanforda. Nauczyciel w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, kierownik Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Dyrektor Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem Narodowym oraz koordynator Centrum Rozwiązywania Konfliktów prof. Zimbardo. Certyfikowany trener w Projekcie Bohaterskiej Wyobraźni prof. Zimbardo.

Na stałe w: Rzeszowie