Syria — Chaoyue Pan

Autor foto: Chaoyue Pan / Foter / CC BY-NC-ND

Regionalne i ponadregionalne uwarunkowania aktualnej sytuacji w Syrii

Regionalne i ponadregionalne uwarunkowania aktualnej sytuacji w Syrii

15 czerwca, 2012

Regionalne i ponadregionalne uwarunkowania aktualnej sytuacji w Syrii

Syria — Chaoyue Pan

Autor foto: Chaoyue Pan / Foter / CC BY-NC-ND

Regionalne i ponadregionalne uwarunkowania aktualnej sytuacji w Syrii

Autor: Tomasz Otłowski

Opublikowano: 15 czerwca, 2012

Tematem niniejszej publikacji są regionalne i ponadregionalne uwarunkowania aktualnej sytuacji w Syrii – kraju pogrążonego w krwawej walce pomiędzy zwolennikami obecnego reżimu i jego przeciwnikami. Wydarzenia w Syrii, będące częścią arabskiej wiosny stanowią, obok konfliktu w Libii, jej najtragiczniejszą odsłonę. Doniesienia prasowe oraz relacje naocznych świadków zwracają szczególną uwagę na brutalność walk i bezwzględność ścierających się sił. Oczywistym wydaje się więc, że ze względu na nieustanną eskalację i narastającą skalę konfliktu (oraz braku bliskiej perspektywy na jego zakończenie) w rozwiązanie go powinny zaangażować się inne kraje. Autor tekstu, Tomasz Otłowski, dogłębnie analizuje geopolityczny kontekst trwających walk. Pokazuje jak poszczególne kraje z regionu bliskowschodniego i spoza niego realizują swoje interesy własne kosztem syryjskiej ludności. Wnioski skłaniają do konstatacji, że zaprowadzenie pokoju będzie złożonym i trudnym, choć możliwym do osiągnięcia procesem.