cyberbezpieczeństwo

Wrz
10

Współpraca z Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych

Miło nam poinformować, że w ramach Programu „Cyberbezpieczeństwo” Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego nawiązała współpracę ekspercką z Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych. 9 września w siedzibie Fundacji odbyło się pierwsze robocze spotkanie pomiędzy instytucjami. Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych jest jednostką organizacyjną resortu obrony narodowej podległą bezpośrednio Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i zajmującą się, między innymi, standaryzacją sojuszniczą i narodową w obszarze operacyjnym, zbieraniem i wykorzystywaniem doświadczeń, a także poszukiwaniem nowych zdolności Sił Zbrojnych oraz koncepcji szkolenia wojsk. W ramach współpracy, Fundacja im. Kazimiera Pułaskiego zaangażuje się w projekt „Wielonarodowe działania obronne w cyberprzestrzeni” oraz w prace badawcze nad „Koncepcją działań militarnych w cyberprzestrzeni”.

DETAIL
Lip
17

Nowa strategia Departamentu Obrony w cyberprzestrzeni

Pod koniec kwietnia 2015 roku nowo wybrany sekretarz obrony Ashton Carter ogłosił drugą w historii strategię Pentagonu w cyberprzestrzeni. Prezentacja strategii odbyła się w Dolinie Krzemowej, sercu amerykańskiego sektora IT. Opublikowany dokument zastąpił strategię z 2011 roku. Strategia Pentagonu 2011 W 2011 roku Departament Obrony opublikował częściowo odtajnioną, liczącą niespełna 13 stron, „Strategię działania w cyberprzestrzeni”. Strategia wyznaczała 5 inicjatyw. Pierwsza z nich zakładała traktowanie środowiska wirtualnego jako kolejnego obszaru działań wojennych obok lądu, morza, powietrza i przestrzeni kosmicznej. Wiązało się to z budową odpowiednich jednostek i struktur do operowania w cyberprzestrzeni, co doprowadziło do utworzenia Dowództwa Operacji w Cyberprzestrzeni (US CYBERCOM) podległego Dowództwu Strategicznemu Stanów Zjednoczonych. Druga inicjatywa polegała na przyjęciu nowych koncepcji obrony, która kładła nacisk na „cyberhigienę”, rozumianą jako rozsądne korzystanie z oprogramowania komputerowego oraz ulepszenie metod walki […]

DETAIL