Polityka klimatyczna i rozwój OZE wobec współczesnych wyzwań UE

Autor foto: CAN Europe

Polityka klimatyczna i rozwój OZE wobec współczesnych wyzwań UE

Polityka klimatyczna i rozwój OZE wobec współczesnych wyzwań UE

15 sierpnia, 2011

Polityka klimatyczna i rozwój OZE wobec współczesnych wyzwań UE

Polityka klimatyczna i rozwój OZE wobec współczesnych wyzwań UE

Autor foto: CAN Europe

Polityka klimatyczna i rozwój OZE wobec współczesnych wyzwań UE

Autor: KINGA KALANDYK & MARIUSZ RUSZEL

Opublikowano: 15 sierpnia, 2011

Nr 2 z sierpnia 2011 r. Autorzy: Kinga Kalandyk, Mariusz Ruszel

Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie problematyki polityki klimatycznej UE oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii. Gospodarka energetyczna to kluczowy element rozwoju gospodarczego. Polityka energetyczna stanowi zestawienie najważniejszych działań, które prowadzą do optymalizacji i racjonalizacji zachodzących procesów rozwojowych w ramach realizacji konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju. Koncepcja zrównoważonego rozwoju jest fundamentalną zasadą ujętą w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Do pojęcia trwałego i zrównoważonego rozwoju odwołują się też traktaty Unii Europejskiej oraz liczne dokumenty i umowy międzynarodowe ratyfikowane lub podpisane przez Polskę. Warto również zwrócić uwagę na konsekwencje przystąpienia i przyjęcia Polski w poczet krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej i związany z tym obowiązek dostosowania prawa polskiego do prawa unijnego. Obowiązuje bowiem zasada supremacji prawa wspólnotowego nad przepisami prawa krajowego.