Produkcja biomasy a zrównoważony rozwój. Wyzwania dla Polski wobec różnych form gwarancji bezpieczeństwa energetycznego

Autor foto: Som Energia / Foter / CC BY

Produkcja biomasy a zrównoważony rozwój. Wyzwania dla Polski wobec różnych form gwarancji bezpieczeństwa energetycznego

Produkcja biomasy a zrównoważony rozwój. Wyzwania dla Polski wobec różnych form gwarancji bezpieczeństwa energetycznego

15 października, 2012

Produkcja biomasy a zrównoważony rozwój. Wyzwania dla Polski wobec różnych form gwarancji bezpieczeństwa energetycznego

Produkcja biomasy a zrównoważony rozwój. Wyzwania dla Polski wobec różnych form gwarancji bezpieczeństwa energetycznego

Autor foto: Som Energia / Foter / CC BY

Produkcja biomasy a zrównoważony rozwój. Wyzwania dla Polski wobec różnych form gwarancji bezpieczeństwa energetycznego

Autor: FKP

Opublikowano: 15 października, 2012

Nr 2 z października 2012 r. Autorzy: dr inż. Emilia Wysocka-Fijorek, dr Mariusz Ruszel

Przedstawiamy kolejny w tym roku „Raport Pułaskiego”, tym razem z obszaru problematyki bezpieczeństwa energetycznego i produkcji biomasy w Polsce.

Kierunki rozwoju światowej polityki energetycznej oraz coraz większa świadomość ekologiczna nakłania decydentów do podejmowania kroków zmierzających do zwiększenia ilości energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych. Spośród naturalnych źródeł energii coraz większe znaczenie ma wytwarzanie jej z biomasy, co nie zakłóca naturalnej równowagi w ekosystemach, nie wprowadza radykalnych zmian, a w większości wykorzystuje substancje traktowane, jako odpady. Pozyskanie energii z odnawialnych źródeł energii (OZE) korzystnie wpływa także na poprawę bezpieczeństwa energetycznego poprzez zwiększanie samowystarczalności energetycznej. Ponadto produkcja energii z biomasy bezpośrednio przyczynia się do zmniejszania zanieczyszczenia środowiska naturalnego, co wynika z dużo mniejszej produkcji szkodliwych dla środowiska pyłów i gazów w porównaniu z wytwarzaniem energii ze spalania paliw kopalnych.