Pulaski_Raport_reforma_sluzb

Autor foto: Domena publiczna

Reforma służb specjalnych z perspektywy 15 lat

Reforma służb specjalnych z perspektywy 15 lat

7 maja, 2017

Reforma służb specjalnych z perspektywy 15 lat

Pulaski_Raport_reforma_sluzb

Autor foto: Domena publiczna

Reforma służb specjalnych z perspektywy 15 lat

Autor: Grzegorz Małecki

Opublikowano: 7 maja, 2017

W czerwcu br. mija 15. rocznica wprowadzenia w życie przygotowanej przez rząd SLD-PSL reformy cywilnych służb specjalnych, w wyniku której przestał istnieć powołany w sierpniu 1990 r. Urząd Ochrony Państwa (UOP) a jego miejsce zajęły dwie nowe służby – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) oraz Agencja Wywiadu (AW). Jest to dobra okazja do przypomnienia genezy tej operacji oraz okoliczności, w jakich została ona przeprowadzona, oraz do dokonania oceny efektów tej jak dotąd najpoważniejszej reorganizacji systemu służb specjalnych w Polsce po 1990 r.

Zapraszamy do lektury!