Bez nazwy-1

Autor foto: Pixabay

Wpływ Polski i nowych krajów członkowskich na politykę wschodnią Unii Europejskiej w latach 2004-2007 – ocena unijnych urzędników i dyplomatów

Wpływ Polski i nowych krajów członkowskich na politykę wschodnią Unii Europejskiej w latach 2004-2007 – ocena unijnych urzędników i dyplomatów

6 lutego, 2008

Wpływ Polski i nowych krajów członkowskich na politykę wschodnią Unii Europejskiej w latach 2004-2007 – ocena unijnych urzędników i dyplomatów

Bez nazwy-1

Autor foto: Pixabay

Wpływ Polski i nowych krajów członkowskich na politykę wschodnią Unii Europejskiej w latach 2004-2007 – ocena unijnych urzędników i dyplomatów

Autor: Katarzyna Pisarska

Opublikowano: 6 lutego, 2008

Prezentowany raport jest próbą oceny wpływu nowych państw członkowskich Unii Europejskiej z Europy Środkowej, w tym przede wszystkim Polski, na politykę wschodnią UE w latach 2004-2007. Raport oparty jest na wynikach badań jakościowych i ilościowych przeprowadzonych w latach 2007-2008 roku na grupie urzędników instytucji Unii Europejskiej oraz dyplomatów państw członkowskich zajmujących się kształtowaniem polityki wschodniej UE w ramach Komisji Europejskiej i Rady Unii Europejskiej. Zawarta w raporcie analiza wyników odpowiada na pytania dotyczące zmian, które zaszły w unijnej agendzie wschodniej w latach 2004-2007, czynników tych zmian, oraz roli, jaką w całym procesie odegrały nowe państwa członkowskie, w tym przede wszystkim Polska.