Wyzwania i perspektywy polityki UE wobec konfliktów w szerokim sąsiedztwie europejskim – czas na nową strategię? Główne obserwacje i rekomendacje

Autor foto: Domena publiczna

Wyzwania i perspektywy polityki UE wobec konfliktów w szerokim sąsiedztwie europejskim – czas na nową strategię? Główne obserwacje i rekomendacje

Wyzwania i perspektywy polityki UE wobec konfliktów w szerokim sąsiedztwie europejskim – czas na nową strategię? Główne obserwacje i rekomendacje

18 listopada, 2016

Wyzwania i perspektywy polityki UE wobec konfliktów w szerokim sąsiedztwie europejskim – czas na nową strategię? Główne obserwacje i rekomendacje

Wyzwania i perspektywy polityki UE wobec konfliktów w szerokim sąsiedztwie europejskim – czas na nową strategię? Główne obserwacje i rekomendacje

Autor foto: Domena publiczna

Wyzwania i perspektywy polityki UE wobec konfliktów w szerokim sąsiedztwie europejskim – czas na nową strategię? Główne obserwacje i rekomendacje

Autor: FKP

Opublikowano: 18 listopada, 2016

W dniu 18 maja 2016 roku Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego we współpracy z Europejskim Instytutem Pokoju zorganizowała seminarium inaugurujące Program Strategii na Rzecz Pokoju i Stabilizacji. Seminarium zatytułowane „Wyzwania i perspektywy polityki UE wobec konfliktów w szerokim sąsiedztwie europejskim – czas na nową strategię?” odbyło się przy Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli. Wśród panelistów znaleźli się: Antonio Missiroli (Dyrektor Instytutu Unii Europejskiej ds. Studiów nad Bezpieczeństwem), Jan Techau (Dyrektor Carnegie Europe), Sonya Reines-Dijvanides, (Dyrektor Wykonawczy European Peacebuilding Liason Office), Roland Freudenstein, (Zastępca Dyrektora Martens Centre), Maciej Popowski (Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w Procesie Rozszerzenia w Komisji Europejskiej), Martin Griffiths (Dyrektor Wykonawczy Europejskiego Instytutu Pokoju) oraz Fredrik Wesslau (Dyrektor Programu „Wider Europe” w Europejskiej Radzie Spraw Zagranicznych).

W trakcie dyskusji podniesione zostały wątki, m.in. ustalenia przez UE priorytetów w polityce i działaniach nakierowanych na rozwiązywanie konfliktów, jak i kwestie związane z większą elastycznością w polityce interwencyjnej. Rozmawiano o konieczności zwiększenia efektywności w procesie wczesnego ostrzegania oraz zapobiegania konfliktom, jak również o potrzebie lepszego skoordynowania działań. Została również wskazana potrzeba pełniejszego zrozumienia natury konfliktów w szerokim sąsiedztwie, poprawa procesu planowania dla działań związanych z reagowaniem na konflikty oraz efektywniejsze wykorzystanie istniejących narzędzi. Za priorytet uznano konieczność wzmocnienia efektywności równoważenia interesów państw członkowskich w celu osiągnięcia wyznaczonych celów.

Zdjęcie: Diliff, Wikimedia Commons
ISBN 978-83-61663-08-9