Strategia na rzecz Pokoju i Stabilizacji Publikacje

Wrz
19

KOMENTARZ: Sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ – oczy świata zwrócone na administrację Trumpa

W Nowym Jorku startuje jedno z najważniejszych corocznych wydarzeń dyplomatycznych – sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ z udziałem szefów rządów i głów państw.  Choć w czasie sesji poruszonych będzie wiele kluczowych tematów jak multilateralne uzgodnienia w kwestii zwalczania zmian klimatu, ubóstwa i głodu czy rozwiązywaniu konfliktów, wszystkie oczy będą zwrócone na debiut na arenie ONZ Donalda Trumpa i działania podjęte przez jego administracje. Na całe wydarzenie rzuca swój cień zaogniający się konflikt z Koreą Północną. Można się spodziewać mocnych słów przedstawicieli Stanów Zjednoczonych i dalszego obciążania odpowiedzialnością za rozwój sytuacji Rosję i przed wszystkim Chiny. Kolejne próby nuklearne i rakietowe reżimu Kim Dzong Una budzą powszechne potępienie – tylko w ostatnim czasie Rada Bezpieczeństwa ONZ jednomyślnie zatwierdziła kolejną serię sankcji. Zaostrza się również retoryka. Ambasador USA przy ONZ Nikki Haley powiedziała, że nie widzi więcej […]

DETAIL
Cze
06

KOMENTARZ: Polska niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ

W głosowaniu 2 czerwca br. Polska uzyskała miejsce niestałego członka w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Polskę poparło 190 państw, co jest niewątpliwie bardzo dobrym wynikiem. Sprawa była o tyle prostsza, że główny konkurent Polski z naszego regionu – Bułgaria wycofała się z kandydowania, a biorąc pod uwagę, że dwoje kandydatów na Sekretarza Generalnego było właśnie z Bułgarii szanse byłyby co najmniej wyrównane. Niemniej wart docenienia jest wysiłek poprzedniej i aktualnej ekipy rządzącej za podjęcie wyzwania i doprowadzenie kampanii do pozytywnego zakończenia. Tematyka zaproponowana przez Polskę podczas kampanii dobrze odzwierciedlała zakres tematów istotnych z punktu widzenie międzynarodowego bezpieczeństwa i promocji pokojowych rozwiązań. Polska proponowała trudny temat prewencji i zapobiegania konfliktom – aspektów związanych ze skutecznym wykorzystaniem artykułów rozdziału szóstego Karty Narodów Zjednoczonych.  Podkreślane były również inne tematy – od ochrony ludności cywilnej podczas konfliktów, […]

DETAIL
Lis
18

Wyzwania i perspektywy polityki UE wobec konfliktów w szerokim sąsiedztwie europejskim – czas na nową strategię? Główne obserwacje i rekomendacje

W dniu 18 maja 2016 roku Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego we współpracy z Europejskim Instytutem Pokoju zorganizowała seminarium inaugurujące Program Strategii na Rzecz Pokoju i Stabilizacji. Seminarium zatytułowane „Wyzwania i perspektywy polityki UE wobec konfliktów w szerokim sąsiedztwie europejskim – czas na nową strategię?” odbyło się przy Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli. Wśród panelistów znaleźli się: Antonio Missiroli (Dyrektor Instytutu Unii Europejskiej ds. Studiów nad Bezpieczeństwem), Jan Techau (Dyrektor Carnegie Europe), Sonya Reines-Dijvanides, (Dyrektor Wykonawczy European Peacebuilding Liason Office), Roland Freudenstein, (Zastępca Dyrektora Martens Centre), Maciej Popowski (Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w Procesie Rozszerzenia w Komisji Europejskiej), Martin Griffiths (Dyrektor Wykonawczy Europejskiego Instytutu Pokoju) oraz Fredrik Wesslau (Dyrektor Programu „Wider Europe” w Europejskiej Radzie Spraw Zagranicznych). W trakcie dyskusji podniesione zostały wątki, m.in. ustalenia […]

DETAIL
Maj
12

Libia – północnoafrykańskie „jądro ciemności”

Gdy w kwietniu br. prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama, w wywiadzie udzielonym jednej z amerykańskich stacji telewizyjnych, otwarcie przyznał się do prowadzenia błędnej polityki wobec Libii po upadku reżimu Muammara Kaddafiego w 2011 roku, opinia publiczna w USA (i szerzej, na całym Zachodzie) ponownie zwróciła uwagę na sytuację w tym kraju. Tym bardziej, że mijała właśnie piąta rocznica wybuchu krwawej rewolty libijskiej, która – jako część tzw. arabskiej wiosny – na trwałe zmieniła sytuację w tym północnoafrykańskim państwie. Bez wątpienia Libia jest po tych pięciu latach „czarną dziurą” regionalnego bezpieczeństwa i jednym z trzech (obok Syrii i Jemenu) najbardziej zdestabilizowanych państw regionu MENA (Middle East & North Africa, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej). Wciąż, pomimo formalnych uzgodnień na forum ONZ, podzielona na dwa zażarcie zwalczające się obozy polityczne (z odrębnymi rządami i parlamentami: w Tobruku i Trypolisie), targana licznymi […]

DETAIL
Mar
16

Przed czerwcowym szczytem UE w sprawie WPBiO – Europa potrzebuje jakościowo nowej strategii bezpieczeństwa

Na szczycie w czerwcu 2015 r. Unia Europejska uruchomiła prace nad nową strategią polityki zewnętrznej i bezpieczeństwa, która ma być rozpatrzona na czerwcowym szczycie UE poświęconym Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony. Potrzeba taka istniała i była sygnalizowana przez ekspertów od dawna. Strategia z 2003 roku bowiem już zupełnie nie przystaje do radykalnie zmienionego w ostatniej dekadzie międzynarodowego środowiska bezpieczeństwa. Obecnie trwają więc analizy i pojawiają się propozycje,[1] a z dotychczasowych prac nad nią wynika, że będzie to koncepcja, którą w teorii bezpieczeństwa często nazywa się „wielką strategią” dającą podstawy do konkretnych strategii wykonawczych, polityk, doktryn, planów i programów. Fundamentalne zmiany zewnętrzne i wewnątrz UE sprawiają, że nowa strategia powinna być nowa nie tylko co do treści, ale także co do jej podstawowych założeń. Metoda podejścia do formułowania strategii Można postawić tezę, iż trwały międzynarodowy system bezpieczeństwa można zbudować tylko na fundamencie wspólnoty interesów, bowiem […]

DETAIL
Sty
21

Proces pokojowy w Syrii – szansa na zakończenie konfliktu?

Wojna domowa w Syrii, trwająca od 2011 r., według Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka (SOHR) pochłonęła już ok. 250 tysięcy ofiar. W obozach dla uchodźców zarejestrowano ponad 4 mln Syryjczyków, a uchodźstwo wewnętrzne (IDP) dotknęło prawie 8 mln osób. Mimo starań, m.in. w ramach Grupy Przyjaciół Narodu Syryjskiego, spotkań Genewskich, rezolucji ONZ oraz operacji wojskowej „Inherent Resolve”, prowadzonej przez Stany Zjednoczone i ich sojuszników, nie udało się ustabilizować sytuacji w Syrii. Włączenie się do konfliktu Rosji oraz Iranu, które wspierają reżim Baszara al-Assada, dodatkowo komplikują konflikt. Inicjatywą, która ma przybliżyć Syrię do pokoju, są spotkania zapoczątkowane w Wiedniu. Konstruktywne i pożyteczne rozmowy Pierwsze spotkanie wiedeńskie odbyło się 23 października 2015 roku. Rozmowy prowadzili Sekretarz Stanu USA John Kerry, Minister Spaw Zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow, oraz szefowie MSZ Arabii Saudyjskiej […]

DETAIL
Gru
30

Operacje pokojowe i polityka wobec konfliktów – potrzebne zmiany i miejsce Polski

ONZ obchodzi swoje 70-lecie (1945-2015) w trudnym momencie. Pierwszy raz od zakończenia zimnej wojny zwiększyła się liczba konfliktów zbrojnych na świecie. Wojny domowe i więcej regionów zapalnych, przekładają się na rosnące liczby ofiar i największy od czasów II wojny światowej kryzys humanitarny. Według danych Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców, aktualnie przesiedlonych przez wojny i konflikty jest prawie 60 milionów osób. Taki stan rzeczy jest spowodowany przez wiele czynników. Trzy wydają się najpoważniejsze. Po pierwsze, są to szerzące się ponadpaństwowe, zorganizowane, zbrojne ruchy ekstremistyczne, które powstają na bazie społeczeństw pozbawionych szans rozwojowych i tożsamości narodowej. Po drugie, chwiejne lub upadające struktury państwowe, zdominowane przez uzbrojone elity, które funkcjonują w ramach skonfliktowanych grup etnicznych i religijnych w obrębie sztucznych i spornych granic. Trzecim jest wyłaniająca się próba sił mocarstw światowych i regionalnych, widoczna m.in. w Syrii, na Ukrainie […]

DETAIL