debata pulaskiego

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Debata Pułaskiego nt. priorytetów polityki zagranicznej nowego rządu

Opublikowano: 7 listopada, 2023

debata pulaskiego

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Debata Pułaskiego nt. priorytetów polityki zagranicznej nowego rządu

Opublikowano: 7 listopada, 2023

W dniu 6 listopada w Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego odbyła się debata nt. priorytetów polityki zagranicznej nowego rządu. W spotkaniu udział wzięli przedstawicieli czterech partii planujących stworzyć koalicję rządową tj. Władysław T. Bartoszewski (PSL), Michał Kobosko (Polska 2050), Paweł Kowal (KO) i Andrzej Szejna (Lewica). Rozmowę moderowali: prof. Katarzyna Pisarska (Przewodnicząca Rady Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego) oraz red. Jędrzej Bielecki (Rzeczpospolita). Debata odbyła się w formacie Chatham House, jednak jej ogólne omówienie zostanie opublikowane w najbliższych dniach w dzienniku „Rzeczpospolita”.

W najbliższych dwóch tygodniach planowana jest kolejna debata, tym razem dotycząca priorytetów polityki obronnej nowego rządu.

W debacie również uczestniczyli:

W dniu 6 listopada w Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego odbyła się debata nt. priorytetów polityki zagranicznej nowego rządu. W spotkaniu udział wzięli przedstawicieli czterech partii planujących stworzyć koalicję rządową tj. Władysław T. Bartoszewski (PSL), Michał Kobosko (Polska 2050), Paweł Kowal (KO) i Andrzej Szejna (Lewica). Rozmowę moderowali: prof. Katarzyna Pisarska (Przewodnicząca Rady Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego) oraz red. Jędrzej Bielecki (Rzeczpospolita). Debata odbyła się w formacie Chatham House, jednak jej ogólne omówienie zostanie opublikowane w najbliższych dniach w dzienniku „Rzeczpospolita”.

W najbliższych dwóch tygodniach planowana jest kolejna debata, tym razem dotycząca priorytetów polityki obronnej nowego rządu.

W debacie również uczestniczyli: