Autor foto: Domena publiczna

Przyszłość Sił Powietrznych i jednostek obrony powietrznej w Siłach Zbrojnych RP

Przyszłość Sił Powietrznych i jednostek obrony powietrznej w Siłach Zbrojnych RP

2 listopada, 2015

Przyszłość Sił Powietrznych i jednostek obrony powietrznej w Siłach Zbrojnych RP

Autor foto: Domena publiczna

Przyszłość Sił Powietrznych i jednostek obrony powietrznej w Siłach Zbrojnych RP

Autor: Rafał Ciastoń, Jerzy Gruszczyński, Rafał Lipka, Adam Radomyski, Tomasz Smura

Opublikowano: 2 listopada, 2015

W niniejszym raporcie pragniemy przyjrzeć się systemowi obrony powietrznej Polski, który jest jednym z kluczowych obszarów z punktu widzenia obronności i bezpieczeństwa państwa. Na obecnym etapie rozwoju techniki wojskowej wywalczenie i utrzymanie dominacji w powietrzu jest bowiem warunkiem powodzenia całej operacji obronnej. Co więcej, posiadanie sprawnego i nowoczesnego lotnictwa oraz obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej umocni pozycję Polski jako wiarygodnego sojusznika w ramach NATO.

Raport podzielony został na trzy rozdziały. Pierwszy obejmuje analizę trendów w środowisku bezpieczeństwa Polski, mającą na celu zdefiniowanie zadań, jakie będą stały przed Siłami Powietrznymi i jednostkami obrony przeciwlotniczej w perspektywie 20-25 lat. Rozdziały II i III stanowią z kolei analizę trendów rozwoju lotnictwa i systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej oraz wskazują na tej podstawie różne opcje rozwoju poszczególnych zdolności Sił Zbrojnych RP w zakresie ofensywnych i defensywnych środków obrony powietrznej. Ostatnia część to rekomendacje mające odpowiedzieć na pytanie, które z opcji rozwoju systemu obrony powietrznej są optymalne, biorąc pod uwagę prognozowane zadania Sił Powietrznych i jednostek obrony przeciwlotniczej.

Niniejszy raport nie ma ambicji wskazania, które konkretnie systemy uzbrojenia są potrzebne i w jakiej ilości, gdyż wymaga to osobnych, bardzo złożonych analiz, nie tylko technicznych, lecz także ekonomiczno-politycznych, w odniesieniu do każdego tego typu systemu. Celem raportu jest raczej zarysowanie pewnych ogólnych kierunków rozwoju systemu obrony powietrznej RP, co – mamy nadzieję – przyczyni się do lepszego i bardziej efektywnego planowania w tym zakresie.