Polska

Mar
04

Rządowe cele w zakresie modernizacji polskiej armii zagrożone

Fundacja Kazimierza Pułaskiego opublikowała raport „Polski Przemysł Obronny i System Zamówień Obronnych a Program Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP. Analiza i rekomendacje”, autorstwa Macieja Olex-Szczytowskiego oraz Małgorzaty Darowskiej. Autorzy sugerują w nim zmiany w systemie zamówień obronnych tak, aby polski przemysł mógł uczestniczyć w Programie w zakresie przewidywanym przez Rząd. Przeprowadzona w raporcie analiza warunków ekonomicznych i prawnych i wykazała, że istniejący system zamówień obronnych nie sprzyja realizacji Programu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych w zakresie udziału polskiego przemysłu obronnego (PPO). W opinii autorów, warunkiem realnego zaangażowania PPO w programy operacyjne jest usprawnienie planowania, prowadzenia i koordynacji zamówień obronnych, a także wprowadzenie zmian zarówno w procedurach, jak i w samym przemyśle. Większość regulacji dotyczących zamówień obronnych nie uwzględnia wystarczająco przemysłowych oraz ekonomicznych czynników.  Tymczasem, jak podkreśla Maciej Olex-Szczytowski, istotne jest, aby z góry poddawać analizie, jak […]

DETAIL
Sty
23

Polski Przemysł Obronny i System Zamówień Obronnych a Program Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP

Nr 4 z grudnia 2014 Autorzy: Maciej Olex-Szczytowski, Małgorzata Darowska Przeprowadzona w raporcie analiza warunków ekonomicznych i prawnych i wykazała, że istniejący system zamówień obronnych nie sprzyja realizacji Programu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych w zakresie udziału polskiego przemysłu obronnego (PPO). W opinii autorów, warunkiem realnego zaangażowania PPO w programy operacyjne jest usprawnienie planowania, prowadzenia i koordynacji zamówień obronnych, a także wprowadzenie zmian zarówno w procedurach, jak i w samym przemyśle. Pobierz raport w formacie PDF.

DETAIL
Sty
20

Unia Energetyczna – kluczowa koncepcja w polityce energetycznej UE

W odpowiedzi na kryzys energetyczny w 2009 r., z różnym stopniem zaangażowania, promowana jest budowa unii energetycznej w ramach UE. Początkowo idea nosiła nazwę Europejskiej Wspólnoty Energetycznej i była popularyzowana przez b. przewodniczącego Komisji Europejskiej Jacques Delorsa oraz b. przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka. W swojej koncepcji główny nacisk położyli oni na budowę wspólnej polityki energetycznej, m.in. poprzez wypracowanie mechanizmów solidarności energetycznej. O ile zmieniła się nazwa przedsięwzięcia, a także główny jej promotor (obecnie Donald Tusk), idea zaproponowana jako odpowiedź na kryzys energetyczny w dalszym ciągu jest aktualna. Konsekwencje konfliktu ukraińsko-rosyjskiego uwydatniły konieczność podjęcia zdecydowanych działań w kontekście wypracowania wspólnego stanowiska w sprawach polityki energetycznej. Wydarzenia na wschodniej granicy UE, a także współzależność rynków gazu ziemnego pokazują, jak ważna dla państw członkowskich UE jest budowa nie tylko wspólnego rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego, […]

DETAIL
Gru
04

Siły Zbrojne RP – stan, perspektywy i wyzwania modernizacyjne

Nr 3 z grudnia 2014 Autorzy: Rafał Ciastoń, Paweł Fleischer, Rafał Lipka, Kamil Mazurek, dr Grzegorz Rdzanek, Tomasz Smura W najnowszym raporcie Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego autorzy podjęli się analizy bieżącego stanu Sił Zbrojnych RP w kontekście potrzeb i wyzwań dla bezpieczeństwa Polski.  Celem raportu jest także zaproponowanie konkretnych i całościowych rozwiązań oraz wywołanie debaty na temat obecnego stanu i przyszłości polskiej armii. Raport będzie także punktem wyjścia do opracowania pogłębionych analiz na temat stanu i potrzeb modernizacyjnych poszczególnych rodzajów wojsk. Stworzone w ramach projektu raporty będą zawierać konkretne i możliwe do implementacji rekomendacje do państwowych dokumentów określających wizję rozwoju polskiej armii. Pobierz raport w formacie PDF.

DETAIL
Cze
23

Polska Tarcza – potrzeby, wyzwania i implikacje dla bezpieczeństwa kraju

Nr 2 z maja 2014 Autorzy: Rafał Ciastoń, dr Robert Czulda, Kamil Mazurek, Tomasz Smura Raport Pułaskiego „Polska Tarcza – potrzeby, wyzwania i implikacje dla bezpieczeństwa kraju”, zawiera porównanie dostępnych obecnie przeciwlotniczych i przeciwrakietowych systemów rakietowych średniego zasięgu. Został opracowany na podstawie zestawu pytań skierowanego do potencjalnych oferentów, opinii ekspertów, a także spotkań z przedstawicielami firm uczestniczących w drugiej fazie dialogu technicznego dotyczącego pozyskania systemów „Wisła”. Raport zawiera też rekomendacje dla członków administracji rządowej w zakresie czynników, które należy uwzględnić w procesie wyboru takich systemów. Do pobrania Pobierz raport w formacie PDF.

DETAIL
Maj
01

Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa RP w 2014 r. – Rekomendacje Fundacji Pułaskiego

Nr 1 z maja 2014 Autor: Zespół ekspertów FKP W dorocznym wystąpieniu (expose) minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zaprezentuje (8 maja) przed Sejmem założenia prowadzonej przez siebie polityki na nadchodzący rok. Ostatnie miesiące pokazują jak istotne dla bezpieczeństwa Polski są sprawy w przestrzeni międzynarodowej. Zespół ekspertów Fundacji Pułaskiego podjął się opracowania zbioru rekomendacji pt. „Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa RP w 2014 r. Dokument stanowi syntezę działań jakie zdaniem FKP polska dyplomacja powinna podjąć w 2014 r. w odniesieniu do poszczególnych kierunków geograficznych i najważniejszych zagadnień międzynarodowych. Pobierz raport w formacie PDF. Zdjęcie: PolandMFA

DETAIL
Paź
28

Energetyka jądrowa w Polsce

Nr 3 z października 2010 Autorzy: Honorata Nyga-Łukaszewska, Mariusz Ruszel Niniejsze opracowanie jest wyjściem naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu problematyką energetyki jądrowej w Polsce. Według Międzynarodowej Agencji Energii w ostatnich latach zainteresowanie energetyką jądrową determinowały głównie czynniki natury ekonomicznej, politycznej, środowiskowej i czynniki związane z gospodarowaniem energią. Te pierwsze dotyczą zwiększonego zapotrzebowania na energię wraz ze wzrostem gospodarczym – szczególnie wyraźne w Chinach czy Indiach, drugie – wiążą się z konfliktami toczącymi się w gronie i na terytoriach eksporterów paliw, trzecie – dotyczą finansowego obciążania elektrowni za emisje gazów cieplarnianych i ostatnie – koncentrują się głównie wokół problemów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego. Pobierz raport w formacie PDF. Zdjęcie: Toucanradio

DETAIL