Pułaski Policy Papers

Kwi
02

PULASKI POLICY PAPER – S.Koziej: Nowa zimna wojna na wschodniej flance – scenariusze dla rozwoju środowiska bezpieczeństwa państw Europy Środkowo-Wschodniej

Pułaski Policy Paper Nr 3, 2019. 02 kwietnia 2019 r. W warunkach trwającej konfrontacji między Rosją i Zachodem, nabiera znaczenia region Europy Środkowo-Wschodniej. W zależności od zrealizowania się, któregoś z możliwych scenariuszy, różna może być rola tego regionu w narzuconej przez Rosję hybrydowej zimnej wojnie w Europie[i]. Region ten staje się swoistym polem konfliktu[ii], który dzisiaj jest już znacząco zaawansowany, choć żadna z jego stron chce tego przyznać, głosząc, że nikt nie chce nowej zimnej wojny[iii]. Dla bardziej szczegółowego rozpatrzenia roli i miejsca Europy Środkowo-Wschodniej w tym konflikcie, warto na początek przeanalizować możliwe scenariusze rozwoju sytuacji na linii Rosja – Zachód. W tym kontekście, w perspektywie czasowej kilku lat, można zidentyfikować trzy: utrzymywanie się lub nasilenie neozimnowojennej konfrontacji; zwrot w kierunku „chłodno-pokojowej”, zdroworozsądkowej kooperacji; najbardziej katastroficzny i niechciany – wojny „gorącej”. […]

DETAIL
Lut
21

PULASKI POLICY PAPER – T.J. Omedi: Zawieszenie Traktatu INF – co dalej?

Pułaski Policy Paper Nr 2, 2019. 21 lutego 2019 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej publicznie poinformowało o otrzymaniu 2 lutego br. noty dyplomatycznej amerykańskiego Departamentu Stanu o zawieszeniu wykonywania przez rząd USA Traktatu o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych średniego i pośredniego zasięgu (ang. Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF). Jest to kontynuacja działań zapowiadanych przez prezydenta Donalda Trumpa zmierzających do wycofania się Stanów Zjednoczonych z udziału w dwustronnym układzie zakazującym posiadania, rozwijania i testowania pocisków balistycznych i manewrujących na platformach lądowych o zasięgu od 500 do 5500 km. Powodem deklaracji USA o wycofaniu się z porozumienia (ma to ostatecznie nastąpić w ciągu 6 miesięcy) mają być zarzuty strony amerykańskiej pod adresem Rosji o łamanie postanowień traktatu poprzez produkcję i rozmieszczanie pocisków 9M729 (SSC-8). Stanowisko USA poparli sojusznicy w ramach NATO a sekretarz generalny organizacji Jens Stoltenberg podkreślił, […]

DETAIL
Sty
07

PULASKI POLICY PAPER – M. Szopa: Harpia: jaki samolot bojowy dla SZ RP?

Pułaski Policy Paper Nr 1, 2019. 7 stycznia 2019 r. Potrzeba inwestycji w nowe samoloty bojowe została w Polsce dostrzeżona wraz ze zmianami politycznymi na przełomie lat 80. i 90. XX wieku. Polska dysponowała wówczas wyłącznie maszynami bojowymi produkcji sowieckiej: myśliwcami MiG-21, MiG-23 i świeżo wprowadzonymi do służby MiG-29 oraz samolotami myśliwsko-bombowymi Su-20 i Su-22. Wobec perspektywy wejścia w struktury Sojuszu Północnoatlantyckiego zaczęły pojawiać się plany stopniowego zastępowania tych statków powietrznych maszynami produkcji zachodniej – czy to nowymi, czy używanymi. Jeśli chodzi o te drugie, to redukcja wielkości sił zbrojnych państw NATO po zakończeniu zimnej wojny były ku temu dobrą okazją. Rozważano m.in. pozyskanie samolotów F-16A/B i F/A-18C/D, jednak żadna z tych inicjatyw nie zakończyła się pozyskaniem nowych statków powietrznych. Sukcesem był za to zakup nowych 36 myśliwców Lockheed Martin F-16C i 12  F-16D, […]

DETAIL
Gru
14

PULASKI POLICY PAPER – R. Lipka: Ukraiński pat, czyli na wschodzie bez zmian?

Pulaski Policy Paper Nr 16, 2018. 14 grudnia 2018 r. 25 listopada 2018 r. okręty i łodzie patrolowe Służby Pogranicznej Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej zajęły trzy jednostki Marynarki Wojennej Ukrainy podczas próby przejścia Ukraińców przez Cieśninę Kerczeńską. Grupa składająca się z dwóch kutrów artyleryjskich proj. 58155 Giurza-M oraz holownika A947 miała dołączyć do okrętów stacjonujących w Mariupolu. Okręty rosyjskie usiłowały powstrzymać Ukraińców przed dotarciem do Cieśniny Kerczeńskiej. Rosyjski okręt patrolowy staranował ukraiński holownik, gdy ten, wraz z pozostałymi jednostkami, znajdował się na południe od Półwyspu Krymskiego. Zdaniem strony rosyjskiej, Ukraińcy wkroczyli nielegalnie na wody terytorialne FR. Działania służb rosyjskich nie powstrzymały Ukraińców przed kontynuowaniem rejsu w kierunku Morza Azowskiego[i]. Przejście przez Cieśninę Kerczeńską okazało się jednak niemożliwe na skutek rosyjskiej blokady drogi morskiej wiodącej pod mostem krymskim. Fakt ten […]

DETAIL
Lis
13

PULASKI POLICY PAPER – T. Smura: Polityczne i wojskowe znaczenie projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego

Pułaski Policy Paper Nr 15, 2018. 13 listopada 2018 r. W październiku br. na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym powołana została Spółka Celowa mająca za zadanie przygotowanie i realizację programu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) wraz z urządzeniami i obiektami niezbędnymi do jego funkcjonowania. Położony między Warszawą a Łodzią Centralny Port Komunikacyjny ma być największym w Europie Środkowo-Wschodniej węzłem transportowym łączącym lotnisko hubowe oraz sieci kolejowe i drogowe. Jako miejsce realizacji inwestycji Pełnomocnik Rządu ds. CPK, pełniący ma mocy ww. ustawy ogólny nadzór na realizacją programu, po wykonaniu analiz branżowych zarekomendował Stanisławów w gminie Baranów położony ok. 40 km na południowy zachód od Warszawy. Mające powstać w ramach programu lotnisko ma być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie (według wstępnych szacunków rządowych CPK zajmować ma […]

DETAIL
Lis
12

PULASKI POLICY PAPER – S. Koziej: Refleksja strategiczna na 100-lecie niepodległości: obronność III RP

Pułaski Policy Paper Nr 14, 2018. 11 listopada 2018 r. Obchodzone w tym roku 100-lecie niepodległości Polski skłania do naturalnej refleksji strategicznej dotyczącej bezpieczeństwa. Warto ją rozpocząć od najbardziej generalnego spojrzenia na warunki bezpieczeństwa Polski wynikające z jej geostrategicznego położenie na swoistym „przeciągu” strategicznym między dwoma biegunami Wschodem i Zachodem (rys. 1.). Od zarania dziejów Polska musiała rozwiązywać dylematy tego położenia: za pierwszych królów z dynastii Piastów – jak obronić się przed wchłonięciem przez Zachód; za Jagiellonów – jak skonsumować potęgę wschodu; za królów elekcyjnych – jak obronić się przed jednoczesnymi zakusami mocarstw ze Wschodu i Zachodu; pod zaborami – jak nie dać się zgermanizować przez Zachód i zrusyfikować przez Wschód; w okresie międzywojennym – jak przetrwać między zabójczymi systemami niemieckiego faszyzmu i radzieckiego komunizmu; w czasie zimnej wojny – jak nie stać się pobojowiskiem wojny między […]

DETAIL
Lis
09

PULASKI POLICY PAPER – T. Otłowski: Co dalej z Syrią?

Pułaski Policy Paper Nr 13, 2018. 09 listopada 2018 r. Po siedmiu latach brutalnej wojny domowej w Syrii, z chaosu tego konfliktu zaczyna stopniowo wyłaniać się nowy ład. Reżim Partii Ba’as zdołał – dzięki pomocy sojuszników (tak z regionu, jak i spoza niego) – przetrwać rewolucyjny zryw głównie sunnickiej części ludności Syrii, także wspierany przez państwa trzecie. Prezydent Baszar al-Asad utrzymał władzę nad krajem oraz przywództwo w swym obozie politycznym, co sugeruje, że rządy w Damaszku nie zmienią się w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie oznacza to jednak, że wewnętrzna sytuacja polityczna i społeczna w Syrii nie ulegnie daleko idącym przeobrażeniom. Z kolei skomplikowana sieć sojuszy i współzależności między reżimem syryjskim a jego sprzymierzeńcami z regionu i spoza niego – powstała na przestrzeni ostatnich kilku lat – będzie mieć oczywisty wpływ na dalszą sytuację strategiczną w Lewancie oraz na pozycję Syrii […]

DETAIL
Wrz
20

PULASKI POLICY PAPER – A. Domachowska: Macedonia i Grecja po podpisaniu historycznej umowy

Pułaski Policy Paper Nr 12, 2018. 20 września 2018 r. Podpisanie historycznej umowy pomiędzy Macedonią a Grecją oznacza  koniec długiego sporu, który hamował działania państwa macedońskiego na arenie międzynarodowej. Jednak przed rządem w Skopje jest jeszcze długa droga do realizacji jego dwóch głównych celów polityki zagranicznej, czyli uzyskania członkostwa w NATO i UE. Historyczna umowa pomiędzy Grecją a Macedonią została podpisana 17 czerwca br. przez ministrów spraw zagranicznych obu państw (Nikosa Kotziasa i Nikolę Dimitrowa) w obecności premierów – Zorana Zaewa i Aleksisa Tsiprasa. Towarzyszyli im również przedstawiciele Unii Europejskiej – Federica Mogherini (Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) i Johannes  Hahn (komisarz ds. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i negocjacji akcesyjnych), a także Matthew Nimetz (negocjator ONZ). Uroczystość podpisania umowy odbyła się nad jeziorem Prespa na terytorium greckim na pograniczu Macedonii oraz Albanii. […]

DETAIL

Kontakt

Fundacja
im. Kazimierza Pułaskiego
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
tel.: 022 658 04 01
faks: 022 205 06 35
e-mail: office@pulaski.pl
rada europy
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego posiada status partnerski
Rady Europy.

Newsletter