Gospodarka i energetyka Aktualności

Sty
16

Zarządzanie w trakcie kryzysu energetycznego – symulacja Fundacji Pułaskiego w ramach projektu sponsorowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Spotkanie było częścią projektu, które ma pozwolić na zorganizowanie symulacji kryzysu energetycznego w czasie konferencji Warsaw Security Forum 2018 w październiku br. Seminarium jest częścią projektu pt. „Energy security and effective strategic communication the civil and governmental actors: V4+Ukraine” odbywającego się we współpracy z Międzynarodowym Funduszem Wyszehradzkim oraz organizacjami partnerskimi z krajów V4 oraz Ukrainy: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association, Centre for Global Studies “Strategy XXI”, KNO Česko, spol. s r.o., and Center for Fair Political Analysis. W dniach 16-17 stycznia 2019 r. Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego zorganizowała symulację pt. „Energy Crisis Management Simulation” skupiającą się na zarządzaniu kryzysowym na poziomie państwowym w sektorze energetycznym. W przedsięwzięciu wzięło udział 15 uczestników z Czech, Polski, Słowacji, Węgier i Ukrainy. Projekt w ramach, którego odbyła się symulacja realizowany […]
DETAIL
Lip
10

Seminarium pt. “Strategia na rzecz komunikacji kryzysowej” w Kijowie

Spotkanie było częścią projektu, które ma pozwolić na zorganizowanie symulacji kryzysu energetycznego w czasie konferencji Warsaw Security Forum 2018 w październiku br. Seminarium jest częścią projektu pt. „Energy security and effective strategic communication the civil and governmental actors: V4+Ukraine” odbywającego się we współpracy z Międzynarodowym Funduszem Wyszehradzkim oraz organizacjami partnerskimi z krajów V4 oraz Ukrainy: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association, Centre for Global Studies “Strategy XXI”, KNO Česko, spol. s r.o., and Center for Fair Political Analysis. W dniu 2 lipca br. w Akademii Dyplomatycznej Ukrainy odbyło się seminarium pt.”Strategia na rzecz komunikacji kryzysowej”. Było to trzecie seminarium organizowane w ramach projektu “Energy security and effective strategic communication the civil and governmental actors: V4+Ukraine” organizowanego we współpracy z International Visegrad […]
DETAIL
Kwi
27

Eksperci z państw Grupy Wyszehradzkiej i Ukrainy o komunikacji strategicznej w sektorze energetycznym

25 kwietnia 2018 roku w Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego odbyło się seminarium dotyczące bezpieczeństwa energetycznego pt. „Dialogue between civil and governmental actors on energy security”. W czasie seminarium eksperci z Czech, Węgier, Słowacji, Ukrainy oraz Polski przedstawili wyniki wywiadów o komunikacji o bezpieczeństwie energetycznym przeprowadzonych z decydentami politycznymi oraz interesariuszami. Według badań ekspertów krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz Ukrainy komunikacja strategiczna w zakresie bezpieczeństwa energetycznego jest inicjowana przez firmy energetyczne oraz podmioty trzeciego sektora, pomimo znacznej odpowiedzialności znajdującej się po stronie rządów. Eksperci zasugerowali konieczność wypracowania standardów komunikacji, które byłyby weryfikowane poprzez szkolenia oraz symulacje sytuacji kryzysowych. W trakcie rozmów zasugerowano również potrzebę raportowania o regionalnej sytuacji energetycznej przez poszczególne rządy, […]
DETAIL
Mar
02

Technologie czystego węgla – nierealna wizja ratowania polskiego węgla

Polską energetykę w najbliższych latach czeka wstrząs, który może mocno odbić się na nastrojach społecznych. Zapowiedź ratowania polskiego sektora górniczego za pomocą technologii czystego węgla to hasło, nie mające nic wspólnego z obecnymi możliwościami technicznymi, oraz finansowymi naszego państwa. Możliwe, że już niedługo będziemy musieli kupować energie od sąsiadów – to tylko parę prognoz, które zgodnie zostały wyrażone przez gremium ekspertów na seminarium zorganizowanym w Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, gdzie gościem specjalnym był prof. Konrad Świrski. Węgiel nie ma szans na spełnienie unijnych standardów. Wszystko sprowadza się do polityki klimatycznej Unii, która wyznacza ramy rozwojowe dla całego sektora. Najbardziej istotny dla Polski jest system handlu emisjami (ETS), będący zdaniem Świrskiego […]
DETAIL
Lip
08

„Za cyberatakami stoją najnowocześniejsze systemy oraz ogromne pieniądze, z taką skalą zagrożenia Polska nie ma obecnie szans sobie poradzić”

Ryzyko cyberataku na infrastrukturę krytyczną, w tym sektor energetyczny, było do tej pory bagatelizowane. Przejawiało się to w braku współpracy publiczno-prywatnej, niskiej świadomości zagrożenia oraz niewielkich środkach przeznaczanych na programy zabezpieczeń. „Polska, podobnie jak większość krajów europejskich nie zabezpiecza swojej infrastruktury krytycznej w odpowiednim stopniu” – stwierdzili uczestnicy panelu dyskusyjnego konferencji „Cyberbezpieczeństwo sektora energetycznego” organizowanej przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego. Przez ostatnie dwie dekady wśród operatorów infrastruktury krytycznej oraz w instytucjach państwowych zagrożenie cyberatakiem było bagatelizowane. Nikt nie przypuszczał, że taki atak mógłby zneutralizować wszystkie poziomy zabezpieczeń, występujące w elektrowniach bądź sieciach przesyłowych. Cyberprzestrzeń coraz częściej staje się obszarem działań militarnych. „Obecnie za cyberatakami stoją najnowocześniejsze systemy oraz ogromne pieniądze, z taką skalą zagrożenia Polska nie ma obecnie szans sobie poradzić” – stwierdził dr hab. inż. Konrad Świrski, profesor nadzwyczajny Politechniki Warszawskiej oraz prezes firmy […]

DETAIL
Mar
05

Współpraca polsko-chińska tematem drugiego z cyklu spotkań „Chiny – nowa potęga”

Kwestie gospodarczej współpracy między Polską a Chinami były tematem drugiego z cyklu czwartkowych spotkań „Chiny – nowa potęga”. W debacie uczestniczyli przedstawiciele Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego.  W dniu 27 lutego 2014 r. w Bibliotece Publicznej przy ulicy Koszykowej odbyło się drugie spotkanie z cyklu „Chiny – nowa potęga”. Debata toczyła się wokół pytania „Czy Polska wykorzystuje możliwości współpracy gospodarczej z Chinami?”. W spotkaniu  uczestniczyli: Wojciech Piwowarski z Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Stanisław Leśniewski z Ministerstwa Gospodarki oraz Ambasador Jerzy Więcław z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Spotkanie Moderował ekspert Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego Daniel Zbytek. Debatę otworzył Ambasador Jerzy Więcław, który zarysował stosunki polsko-chińskie, których 65-lecie wypada w tym roku. Przedstawiciel MSZ mówił o istotnych zmianach, które zachodzą w ramach […]

DETAIL