Komentarz Pułaskiego

mar
23

KOMENTARZ PUŁASKIEGO – O. Jastrzębska: Sankcji UE wobec Rosji na tle uwięzienia Nawalnego – gra pozorów?

Aresztowanie i skazanie znanego blogera i przeciwnika polityki prezydenta Rosji Władimira Putina Aleksieja Nawalnego wywołało falę oburzenia na świecie, szczególnie w państwach UE oraz w USA. Na początku marca 2021 r. przedstawiciele 27 rządów państw członkowskich UE zatwierdzili sankcje wobec Rosji za represje, które objęły działacza. Choć dotykają one wysokich rangą przedstawicieli rosyjskiej administracji, unijne sankcje mogą nie być jednak skutecznym instrumentem wywarcia nacisku. Przyczyną może być wąski zakres ich adresatów – zwłaszcza nieobjęcie nimi będących istotną podporą reżimu Putina oligarchów oraz brak jednomyślności państw UE w zakresie kształtowania relacji z Rosją. Represje wobec A. Nawalnego Bloger i działacz polityczny Aleksiej Nawalny, dzięki swoim bezkompromisowym kampaniom piętnującym korupcję na najwyższych szczeblach władzy w Rosji oraz fałszerstwa wyborcze, został nieformalnym liderem rosyjskiej opozycji. Po nieudanej próbie otrucia w sierpniu […]

DETAIL
lut
11

KOMENTARZ PUŁASKIEGO – B. Góralczyk: Szczyt 17+1 – co zrobić z Chinami?

We współpracy z Chinami Zachód, począwszy od USA, przeszedł od długoletniego zaangażowania do „strategicznej rywalizacji”. Ostatnia zmiana administracji w Waszyngtonie nie odwróci tego procesu, bowiem pandemia COVID-19 jedynie zaostrzyła stale rosnącą rywalizację, zamieniając ją w coraz bardziej otwartą walkę o prestiż i prymat w systemie. Stawia to nowe wyzwania i dylematy przed Europą i Polską, co dało się zauważyć na ostatnim wirtualnym szczycie w ramach formuły 17+1.  Chiny coraz bardziej orientują się na Europę. Dowodem na to są aż dwie wizje i strategie skierowane wobec naszego kontynentu: Inicjatywa Pasa i Szlaku (BRI) z 2013 r. i jeszcze wcześniejsza, ogłoszona w Warszawie w kwietniu 2012 r., formuła współpracy z państwami naszego regionu 16+1, w 2019 r. – po dodaniu Grecji – zamieniona w 17+1. Za chińskimi działaniami stoją złożone kalkulacje. Chiny obawiają się powrotu do duopolu w globalnym układzie sił i zimnowojennego podziału. Szukają więc niejako trzeciego bieguna, którym wd. chińskich […]

DETAIL
lut
09

KOMENTARZ EKSPERCKI – W. Repetowicz: Relacje rosyjsko – tureckie: kooperacja i rywalizacja

Wybór Joe Bidena na prezydenta USA będzie miał ogromny wpływ na relacje rosyjsko-tureckie, uniemożliwiając Turcji kontynuowanie polityki jednoczesnego czerpania korzyści z członkostwa w NATO oraz z układów z Rosją. Początki współpracy rządu Recepa Tayyipa Erdogana z Moskwą sięgają 2009 r., ale ich gwałtowna intensyfikacja rozpoczęła się w połowie 2016 roku. Wtedy też relacje te nabrały wyraźnego charakteru transakcyjnego według modelu jednoczesnej współpracy i rywalizacji w różnych teatrach konfliktów. Prowadzenie takiej polityki przez Turcję było możliwe dzięki miękkiej postawie zarówno Unii Europejskiej, a także USA w okresie rządów Donalda Trumpa. Co najmniej od 2019 r. nasilała się jednak krytyka polityki ustępstw wobec Ankary (zwłaszcza w kręgach Partii Demokratycznej w USA). Stało się oczywiste, że teza jakoby twarda postawa wobec żądań tureckich „wpychała ją w ramiona Rosji” jest całkowicie nieprawdziwa. Wręcz przeciwnie, to ustępstwa zachęcały Turcję […]

DETAIL
lut
01

KOMENTARZ PUŁASKIEGO – P. Zaleski: Perspektywy polityki energetycznej nowej administracji USA

20 stycznia 2021 r.  Joe Biden został zaprzysiężony jako 46. Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki. Kwestie energetyczne i klimatyczne znalazły się wysoko na agendzie działań jego administracji w zasadzie od pierwszego dnia jej urzędowania. Naturalnie wywołuje to więc pytania kształt przyszłej polityki energetycznej USA. Jeszcze w czasie kampanii wyborczej w swoim (wspólnym z kandydatką na wiceprezydenta USA, senator Kamalą Harris) programie wyborczym „Przywrócić przywództwo Ameryki” wskazane było kilka możliwych istotnych  modyfikacji w zakresie polityki energetycznej. Z analizy programu oraz wystąpień publicznych i wywiadów wynika, że będą one dotyczyć zmiany samego podejścia do kwestii klimatycznych, otwarcia się na nowe technologie, jak wodór, czy potencjalnego poszukania możliwości złagodzenia sankcji wobec Iranu. Podstawą planu klimatycznego jest tu nie tylko powrót USA do porzuconego porozumienia paryskiego z 2015, co było trzecią decyzją podjętą przez prezydenta w pierwszym dniu jego pracy, ale większy nacisk […]

DETAIL
lut
01

KOMENTARZ PUŁASKIEGO – O.Nadskakuła-Kaczmarczyk: Kreml i Nawalny – rozwój sytuacji w Rosji po powrocie do kraju głównego krytyka władzy

Aleksiej Nawalny 17 stycznia 2021 r. wrócił do Rosji. Opozycjonista zdecydował się na ten krok, mimo, iż rosyjska elita rządząca wszelkimi sposobami próbowała go do tego zniechęcić. Po opublikowaniu śledztwa portalów Bellingcat oraz The Insider, które wskazało ośmiu współpracowników Federalnej Służby Bezpieczeństwa jako odpowiedzialnych za dokonanie próby otrucia opozycjonisty, ośrodek władzy zintensyfikował działania wymierzone w Nawalnego. Jeszcze pod koniec grudnia 2020 roku zaczęły pojawiać się informacje o nowej sprawie karnej przeciwko opozycjoniście oraz próbie odwieszenia kary więzienia z 2014 roku i zastąpieniu ją karą realną. Reakcją Nawalnego na te doniesienia był powrót do kraju, który wywołał lawinę wydarzeń potwierdzających niezdolność rosyjskich władz do przezwyciężenia siłowo-represyjnego modus operandi. Pałac Putina i protesty Opozycjonista miał do wyboru pozostanie na emigracji, gdzie prawdopodobnie powoli wyczerpywałby się jego polityczny kapitał lub podbicie stawki politycznej i powrót do ojczyzny. Wybrał […]

DETAIL
lis
25

KOMENTARZ PUŁASKIEGO – T. Smura: Wszyscy ludzie Bidena – nominacje na kluczowe stanowiska w przyszłej administracji 

24 listopada 2020 r. zwycięzca wyborów prezydenckich w USA, Joe Biden, który obejmie urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych 20 stycznia 2021 r., zaprezentował kandydatów na członków swojej administracji, mających odpowiadać za sprawy zagraniczne i bezpieczeństwo narodowe. Na urząd sekretarza stanu USA został nominowany doświadczony dyplomata, Antony Blinken, a doradcą prezydenta ds. bezpieczeństwa narodowego ma zostać Jake Sullivan. Nominacje pokazują, iż prezydent-elekt stawia raczej na doświadczonych urzędników (a nie znanych polityków czy rywali z własnej partii), z którymi współpracował w czasie prezydentury Baracka Obamy, co wyraża wolę kontynuowania kierunków zarysowanych w czasie rządów Demokratów i chęć utrzymania spójności wewnątrz własnej administracji.  W czasie prezentacji mocno podkreślone zostało zróżnicowanie etniczne i płciowe nowej administracji, a także wyraźnie zaakcentowano wolę wzmocnienia współpracy wielostronnej na arenie międzynarodowej i intensyfikacji kontaktów z sojusznikami, wyrażającą się w haśle „America is back” (Ameryka powraca), co ma stać […]

DETAIL
paź
21

KOMENTARZ PUŁASKIEGO- T.Smura: Powołanie Agencji Uzbrojenia – co wiemy? 

20 października br. w obiegu publicznym[i] ukazał się projekt zapowiedzianej przez Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka ustawy o Agencji Uzbrojenia. Projekt potwierdza zarysowany wcześniej kierunek konsolidacji rządowych podmiotów odpowiedzialnych za pozyskiwanie, obrót i serwisowanie sprzętu wojskowego i – co bardziej kontrowersyjne – objęcia bezpośrednim nadzorem Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Nowa ustawa określać ma trzy podstawowe obszary: organizację i zasady funkcjonowania systemu pozyskiwania sprzętu wojskowego; zadania, zasady działania i organizację Agencji Uzbrojenia; zasady i tryb postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa. Nowo utworzona Agencja ma być agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy o finansach publicznych (zgodnie z art. 18. jest to państwowa osoba prawna tworzona na podstawie odrębnej ustawy w celu realizacji zadań państwa), nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej (szef MON będzie też m.in. powoływał i odwoływał jej prezesa, a na jego wniosek jego zastępców oraz 3 […]

DETAIL
paź
02

KOMENTARZ PUŁASKIEGO – K. Zięć: Agencja Uzbrojenia – szansa na usprawnienie systemu zakupów dla Sił Zbrojnych RP

Ogłoszenie 22 września br. przyśpieszenia prac nad powstaniem Agencji Uzbrojenia przez Ministra Obrony Narodowej jawi się jako krok w kierunku usprawnienia procesu pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania sprzętu wojskowego. Reforma ma opierać się na takich założeniach jak konsolidacja, synergia, ekonomizacja, optymalizacja czy wzrost decyzyjności, co odróżniać ma docelowy system od istniejącego – charakteryzującego się rozproszeniem odpowiedzialności, dublowaniem kompetencji, czasochłonnością i brakiem racjonalności. Pozytywna zmiana jakościowa jaką może przynieś wdrożenie tych założeń przy tworzeniu Agencji Uzbrojenia powinna być zauważalna zarówno dla wojsk operacyjnych, jak i budżetu MON. Zasady są proste czyli o Agencji Uzbrojenia Zasady racjonalnego prowadzenia polityki zakupowej są proste. Pozyskując niemal każdy bardziej złożony produkt należy przeanalizować klika zagadnień: jakie potrzeby ma nam zabezpieczyć, czyli do czego ów produkt będzie wykorzystywany; czy optymalny produkt jest dostępny na rynku „od ręki”, czy będziemy […]

DETAIL