Komentarze Pułaskiego to krótkie analizy bieżących wydarzeń międzynarodowych. Przedmiotem badań ekspertów Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego są kwestie związane z problematyką gospodarczą, społeczną, polityką międzynarodową oraz bezpieczeństwem.

  • Data publikacji: 30 stycznia, 2014

    22 stycznia 2014 roku, 56 dni po złożeniu dymisji z funkcji premiera Łotwy przez Valdisa Dombrovskisa, został zatwierdzony przez Sejm nowy rząd pod kierownictwem Laimdoty Straujumy. Nowa premier będzie rządziła

  • Data publikacji: 30 stycznia, 2014

    21 stycznia 2014 r., w cztery lata od złożenia wniosku o przystąpienie do Unii Europejskiej (22 grudnia 2009 r.), Serbia rozpoczęła negocjacje akcesyjne. Do ich zainicjowania przyczynił się przede wszystkim