Bez kategorii

Maj
09

GPF WEEKLY: Marketing and the Delegitimization of Elections

The core issue is not one of marketing but of citizenry. By George Friedman Last week, I wrote about the use of marketing in elections. This week, as Facebook CEO Mark Zuckerberg faces a congressional hearing on how Facebook data was used during the 2016 presidential election, I will address one of the critical consequences of marketing. It is a tool used on a global basis to delegitimize elections and, with it, democracy. As I argued last week, the use of marketing, particularly online marketing, has been growing. But this doesn’t necessarily mean it is becoming more effective. It has been claimed that the Russians interfered in the U.S. election by spreading fake news stories to help Donald Trump get elected. […]

By TOM | Bez kategorii
DETAIL
Kwi
27

Kongres Polskich Ekspertów Międzynarodowych

Kongres będzie interdyscyplinarnym spotkaniem polskich ekspertów pracujących w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, a także powiązanych z nimi ośrodkach analitycznych, uczelniach oraz podmiotach sektora prywatnego. Podczas spotkania zainaugurowana zostanie również budowa platformy zrzeszającej ekspertów i liderów zajmujących się sprawami międzynarodowymi zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Sesje odbywają się w formacie: szybkich rozmów moderowanych, dyskusji z publicznością, 10-minutowych prezentacji w formie TED, odpowiedzi i kilkuminutowych reakcji oraz rozmów i dyskusji przy okrągłych stołach. Pomysły i reakcje będą notowane i zbierane. Wszystkie sesje będą odpowiadały na 3 pytania: Jak zwiększyć liczbę, i najlepiej wykorzystywać obecność Polaków w najważniejszych instytucjach i firmach międzynarodowych? Jak najlepiej wspierać polskich ekspertów i liderów w […]
By fkp | Bez kategorii
DETAIL
Kwi
27

PUŁASKI POLICY PAPER: Nowe myśliwce 5. generacji – koniec prymatu Stanów Zjednoczonych?

Pulaski Policy Paper Nr 6, 2018. 27 kwietnia 2018 r. W roku 2017 pojawiły się liczne nowe informacje na temat programów myśliwców 5. generacji prowadzonych przez Rosję i Chiny – zgodnie z nowymi dokumentami strategicznymi USA – głównych rywali Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej. Każde z tych państw odnotowało w swoich programach istotne postępy. Myśliwce rosyjskie W Rosji o osiągnięciu kolejnego etapu programu samolotu programu PAK FA (ros. Pierspiektiwnyj Awiacyonnyj Kompleks Frontowoj Awiacyi, określanego także jako T-50, a od sierpnia 2017 jako Su-57) można mówić w związku z nowościami zaprezentowanymi na salonie lotniczym MAKS 2017, zorganizowanym w lipcu 2017 roku. Był na nim obecny ósmy z serii latających prototypów tego samolotu o oznaczeniu T-50-9. Maszyna ta, wraz z dwoma poprzednimi latającymi prototypami (T-50-6-2 i T-50-8 – cała trójka została ujawniona w okresie między […]

DETAIL
Mar
23

Informacja nt. wyników badania „Polityka zagraniczna i bezpieczeństwo zewnętrzne Polski”

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi raportu pt. „Polityka zagraniczna i bezpieczeństwo zewnętrzne Polski – badanie opinii publicznej” poniżej przedstawiamy stanowisko wykonawcy objaśniające metodykę użytą we wspomnianym badaniu:  – Firma Selectivv Mobile House wykonała we współpracy z Fundacją im. Kazimierza Pułaskiego badanie ankietowe nt. stosunku Polaków do polskiej polityki zagranicznej. Badanie zostało przeprowadzone na próbie 50 000 osób, której struktura demograficzna odpowiadała strukturze krajowej dla populacji 18+. Badanie zostało przygotowane tak, aby struktura populacji została odzwierciedlona w 100%. Do analizy zostały włączone wyłącznie ankiety odpowiadające strukturze grupy. Wśród członków grupy docelowej wyświetlana była ankieta z pytaniami w formie reklamy mobilnej pop-up. Ankiety były  wysyłane do przedstawicieli poszczególnych grup demograficznych do momentu uzyskania reprezentacji spośród 50 000 badanych Kolejność pytań w ankiecie wyświetlanej osobom z grupy badawczej była całkowicie losowa. […]

By TBA | Bez kategorii
DETAIL
Mar
07

Spotkanie inaugurujące Women in International Security Poland z udziałem Minister Anny Marii Anders

W dniu 20 marca br. odbędzie się spotkanie inaugurujące działalność Women in International Security Poland (WIIS Poland). Spotkanie odbędzie się w godzinach 9:00-12:00 w siedzibie Senatu RP w sali im. Władysława Raczkiewicza (II piętro). Swój udział w wydarzeniu potwierdziła Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Pełnomocniczka Prezesa Rady Ministrów do spraw dialogu międzynarodowego Minister Anna Maria Anders. Liczba miejsc na spotkaniu jest ograniczona, pierwszeństwo w uczestnictwie mają członkowie WIIS Poland. Swój udział w spotkaniu należy zgłosić na adres e-mail wiis@pulaski.pl, podając swoje dane (imię, nazwisko, reprezentowaną instytucję) do piątku 16 marca. WIIS Poland organizuje swoją działalność wokół możliwości rozwoju dla kobiet poprzez tworzenie warsztatów wzmacniających zdolności przywódcze, mentoring i programy networkingowe umożliwiające zdobycie nowych kontaktów w karierze zawodowej. Organizacja skupia się również na wspieraniu projektów badawczych oraz inicjatyw angażujących kobiety w zakresie […]

By TOM | Bez kategorii
DETAIL
Sty
30

Polish American Leadership Summit: Poland Investment Zone – 3 kluczowe obszary dla Polski w rozmowach z amerykańskim partnerem

W dniach 9 – 11 lutego odbędzie się Polish American Leadership Summit: Poland Investment Zone (#PALS), forum poświęcone rozwojowi współpracy gospodarczej między Polską i Stanami Zjednoczonymi. To pierwsza tego typu inicjatywa, która w tematykę stosunków pomiędzy krajami bezpośrednio włącza zarówno środowisko biznesu i organizacji pozarządowych,  jak i administrację rządową. Jak Polska może na tym skorzystać? Poniżej 3 obszary kluczowe dla polskich przedstawicieli do poruszenia podczas forum z amerykańskim partnerem. 1. Energetyka Sektor energetyczny jest istotnym obszarem zacieśniania stosunków polsko–amerykańskich zarówno w wymiarze geopolitycznej, jak i stricte biznesowej i technologicznej. Stany Zjednoczone są obecnie dominującym podmiotem w zakresie dostaw gazu skroplonego LNG, którego importem jest zainteresowana strona Polska. Przykładem tej współpracy jest pięcioletni kontrakt zawarty 21 listopada 2017 na dostawę ok. 800 mln (9 dostaw począwszy od przyszłego roku) […]

By TOM | Bez kategorii
DETAIL
Sty
05

ANALIZA: Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej: od Strategii Globalnej do PESCO

Pulaski Policy Paper Nr 1, 2018. 05 stycznia 2018 r. Przyjęcie Strategii Globalnej UE w 2016 roku wyraźnie ożywiło działania zarówno Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej, jak też Parlamentu Europejskiego w dziedzinie polityki bezpieczeństwa. Najważniejszym dotąd krokiem we wdrażaniu tej strategii jest z pewnością ustanowienie i uruchomienie pod koniec 2017 roku projektu Stałej Współpracy Strukturalnej, czyli PESCO (Permanent Structural Cooperation)[i]. Początek drogi do PESCO W marcu 2017 roku Rada Unii Europejskiej dokonała wstępnej oceny zaawansowania implementacji strategii globalnej UE[ii]. Jednocześnie przyjęto koncepcję dotyczącą wzmocnienia zdolności planowania operacyjnego oraz prowadzenia misji i operacji w dziedzinie WPBiO[iii]. W praktyce wyraża się ona zwłaszcza w utworzeniu specjalnej struktury w Sztabie Wojskowym UE, tj. Komórki Planowania i Prowadzenia Operacji Wojskowych (Military Planning and Conduct Capability, MPCC). Będzie ona na szczeblu strategicznym odpowiedzialna za planowanie operacyjne, […]

DETAIL
Lis
13

KOMENTARZ: Państwa UE powołują PESCO – Polska w grupie założycieli

13 listopada 2017 r. W poniedziałek 13 listopada 2017 r. 23 państwa członkowskie Unii Europejskiej (w tym Polska) podjęły decyzję o włączeniu się w budowę stałej współpracy strukturalnej (ang. Permanent Structured Cooperation, PESCO), która ma na celu podniesienie unijnej współpracy w dziedzinie obrony na nowy poziom. Jest to kolejny, po utworzeniu Europejskiego Funduszu Obronnego, krok w stronę wzmacniania obronnego wymiaru Unii Europejskiej i tym samym zwiększenia bezpieczeństwa jej państw członkowskich i obywateli. Notyfikacja chęci uruchomienia mechanizmu PESCO toruje drogę do formalnego rozpoczęcia współpracy już w grudniu b.r. podczas szczytu UE. Czym jest PESCO? Stała współpraca strukturalna jest mechanizmem przewidzianym w artykułach 42 (6) i 46 Traktatu o Unii Europejskiej oraz protokole nr 10 do Traktatu. Utworzona została mocą Traktatu z Lizbony w celu ustanowienia formalnych ram dla państw członkowskich, które chciałyby wejść we współpracę […]

DETAIL

Kontakt

Fundacja
im. Kazimierza Pułaskiego
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
tel.: 022 658 04 01
faks: 022 205 06 35
e-mail: office@pulaski.pl
rada europy
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego posiada status partnerski
Rady Europy.

Newsletter