Raport Pułaskiego

Sty
11

RAPORT: Iran i Stany Zjednoczone – Geneza, stan obecny i perspektywy

Bliskie nawiązanie relacji amerykańsko-irańskich przypada na lata czterdzieste XX wieku. W 1942 roku, podczas brytyjsko-sowieckiej okupacji Iranu, w kraju tym pojawili się pierwsi amerykańscy żołnierze. W późniejszej fazie szach Iranu Mohammad Reza Pahlawi zbliżył się politycznie I gospodarczo do Stanów Zjednoczonych, widząc w nich geostrategiczną przeciwwagę dla mocarstw dominujących od kilku stuleci w regionie Bliskiego i Środkowego Wschodu: spadkobiercy Rosji – Związku Sowieckiego i Wielkiej Brytanii. Po II wojnie światowej Iran stał się dla Amerykanów ważnym przyczółkiem na Bliskim Wschodzie, dającym możliwość regionalnego oddziaływania, szczególnie w subregionie Zatoki Perskiej. W 1953 roku obawiając się komunistycznego przewrotu amerykańskie służby obaliły demokratycznie wybranego premiera Mohammada Mosaddegha I przywróciły do pełni władzy szacha Iranu, który od tego momentu jeszcze bliżej związał się ze Stanami Zjednoczonymi. W opinii dużej części irańskiego społeczeństwa – szczególnie szyickiego […]

DETAIL
Lis
05

REPORT: Balance Sheet of U.S. Allies and Implication for Alliance Policy

According to the National Security Strategy (NSS) of the Trump administration published in December 2017, today’s world is getting more competitive. The US and its allies are facing growing political, economic, and military competitions around the world. Two revisionist states, China and Russia, are challenging US prosperity and superiority as well as the liberal international order. The NSS also pointed out that strong relationships with allies are invaluable in order for the US to magnify its power and respond to the growing political, economic, and military competitions. As shown in the NSS, US allies in Asia and Europe are facing similar threats, namely, the emergences of two revisionist states. The other growing pressure […]

DETAIL
Lis
05

RAPORT: Europejska ofensywa w obszarze obronności – EDF, PESCO i CARD

Od niemal dwóch lat jesteśmy w Europie świadkami ofensywy Komisji Europejskiej i grupy najbardziej wpływowych państw członkowskich (m.in. Francji, Niemiec i Włoch) w kwestii rozwoju nowych inicjatyw w zakresie obronności. Kamieniem milowym w tym zakresie było zaprezentowanie w czerwcu 2016 roku Strategii Globalnej Unii Europejskiej, w której znalazło się wiele zapisów dotyczących potrzeby wzmacniania bezpieczeństwa Starego Kontynentu i roli UE w tym obszarze. Wydarzenia, które miały miejsce później jedynie nasiliły obserwowany trend w zakresie woli budowy czegoś na kształt europejskiej unii obronnej. Spośród nich do najważniejszych należy zaliczyć referendum o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, nasilenie się agresywnej postawy Federacji Rosyjskiej względem sąsiadów i państw Zachodu, wybór Donalda Trumpa na urząd Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, a także konflikty zbrojne i niepokoje w południowym sąsiedztwie UE i spowodowany nimi kryzys migracyjny. Niniejszy raport stanowi […]

DETAIL
Lip
20

RAPORT: Od Newport do Brukseli – adaptacja Sojuszu Północnoatlantyckiego do zagrożenia rosyjskiego

W dniach 11-12 lipca 2018 r. w Brukseli odbyło się spotkanie Rady Północnoatlantyckiej na szczeblu szefów państw i rządów. Jest to trzeci szczyt (po Newport i Warszawie) od czasu nielegalnej aneksji Krymu przez Rosję i początku wspierania przez Moskwę separatystów we wschodniej Ukrainie, co spowodowało gwałtowny wzrost napięcia w relacjach NATO-Rosja i konieczność wdrożenia środków z zakresu obrony i odstraszania mających zwiększyć poczucie bezpieczeństwa państw tzw. wschodniej flanki NATO. Brukselski szczyt Sojuszu wydaje się w większym stopniu niż dwa wcześniejsze spotkania w tym formacie – których celem była szybka wspólna odpowiedź na rosyjskie działania – koncentrować się na przyjęciu bardziej długofalowych rozwiązań mających wzmocnić zdolności NATO i poszczególnych członków Organizacji w zakresie obrony kolektywnej. Pomimo napięć związanych z postawą prezydenta USA Donalda Trumpa, stanowczo nalegającego na szybkie zwiększenie wydatków na obronność europejskich sojuszników, co istotnie wpłynęło […]

DETAIL
Mar
19

RAPORT: Polityka zagraniczna i bezpieczeństwo zewnętrzne Polski – badanie opinii publicznej

Pod koniec marca br. Minister Spraw Zagranicznych RP przedstawi coroczną Informację o zadaniach polskiej polityki zagranicznej, publicystycznie określaną jako exposé Ministra. Z tej okazji Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego, bazując na doświadczeniu grona ekspertów Fundacji, przygotowuje trzeci już raport dotyczący polityki zagranicznej i bezpieczeństwa RP. W roku 2018 Polska z jednej strony świętuje 100-lecie odzyskania niepodległości, a z drugiej stoi w obliczu najistotniejszych wyzwań dla swojego bezpieczeństwa od czasów upadku komunizmu i transformacji ustrojowej. Mowa tu o czynnikach takich jak rosnąca asertywność Federacji Rosyjskiej, ryzyko dezintegracji Unii Europejskiej czy ogarniająca zachodnie społeczeństwa fala populizmu. Dlatego na potrzeby tegorocznego raportu postanowiliśmy odwrócić optykę i oddać głos polskiemu społeczeństwu, przeprowadzając badanie opinii publicznej w zakresie polskiej polityki zagranicznej. Zapytaliśmy Polaków o ocenę rządowej polityki zagranicznej oraz środowiska bezpieczeństwa kraju. Badanie przygotowane wspólnie z działem badawczym Data […]

DETAIL
Sty
29

RAPORT: Irański program rakietowy – stan obecny i perspektywy jego rozwoju

Po kilku latach względnej stabilizacji wokół kwestii irańskiego programu rakietowego, problem ten powrócił z całą mocą na czołówki doniesień światowych mediów i agendę głównych globalnych mocarstw wraz z objęciem w styczniu 2017 roku urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych przez Donalda Trumpa. Tak jak zapowiadał w swej kampanii, tuż po przejęciu władzy podjął on zdecydowane działania na rzecz podważenia tzw. układu nuklearnego (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPA), zawartego w 2015 roku z Islamską Republiką Iranu (IRI) przez główne światowe potęgi (tzw. grupa P5+1). Porozumienie to zakłada stopniowe zmniejszanie irańskich zasobów wzbogaconego uranu oraz liczby wirówek, w zamian za sukcesywne znoszenie przez Zachód sankcji oraz restrykcji w kontaktach biznesowych i finansowych z […]
DETAIL
Gru
11

RAPORT: Rosyjska wojna dezinformacyjna przeciwko Polsce

Raport, który oddajemy w Państwa ręce jest wyjątkowym przeglądem wrogich Polsce narracji rosyjskich w polskiej i rosyjskiej przestrzeni informacyjnej. Pokazuje jak w dobie Internetu Rosjanie wyspecjalizowali się w wykorzystywaniu wolnego dostępu do informacji, aby na masową skalę manipulować faktami w celu wpływania na rosyjską i międzynarodową opinię publiczną. Omawia również istotne elementy operacyjne działań służb rosyjskich takie jak finansowanie technologicznej infrastruktury, alokowanie środków w „gęstość środowiska internetowego” oraz „manipulację e-tożsamością”. Mamy nadzieję, iż raport ten pomoże instytucjom państwowym, jak i podmiotom pozarządowym lepiej zrozumieć – a co za tym idzie – lepiej bronić się przed bezwzględną rosyjską wojną informacyjną, która prowadzona jest przeciwko Polsce oraz całemu Zachodowi. Zapraszamy do lektury! Raport […]
DETAIL
Lis
15

RAPORT: Modernizacja T-72 i PT-91: ocena zasadności i potencjalnych kierunków

Upadek ZSRR i dekonstrukcja bloku wschodniego były wydarzeniami, które sprawiły, że państwa europejskie uwierzyły, iż czas zagrożenia i potencjalnych konfliktów odszedł w zapomnienie. Z jednej strony słaba kondycja gospodarcza targanej wewnętrznymi konfliktami i ograniczającej środki na armię Federacji Rosyjskiej, a z drugiej – rozszerzenie NATO, dynamiczny rozwój Wspólnot Europejskich – i w konsekwencji utworzenie Unii Europejskiej – utwierdziły społeczeństwa i rządy państw europejskich, że po niemal pięciu dziesięcioleciach zimnej wojny nadszedł czas pokoju. Nawet USA nie ustrzegło się przed redukcją sił konwencjonalnych i nuklearnych oraz zmniejszeniem niektórych zdolności, jak np. w zakresie taktycznej broni jądrowej. Dodatkowo udział w misjach stabilizacyjnych i konfliktach o niskiej intensywności, np. w Somalii, Iraku czy w Afganistanie, utwierdził środowiska dowódcze i decydentów, że przyszłość należy do sił lekkich, opartych o transport kołowy, a czas ciężkich pojazdów gąsienicowych przeminął bezpowrotnie. Przykładem tej tendencji jest np. Holandia, gdzie nastąpiła drastyczna redukcja […]

DETAIL

Kontakt

Fundacja
im. Kazimierza Pułaskiego
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
tel.: 022 658 04 01
faks: 022 205 06 35
e-mail: office@pulaski.pl
rada europy
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego posiada status partnerski
Rady Europy.

Newsletter