Raport Pułaskiego

lut
21

RAPORT PUŁASKIEGO – Polskie Siły Powietrzne w operacjach XXI wieku – spojrzenie w przyszłość i rekomendacje.

Powrót militarnej rywalizacji amerykańsko-rosyjskiej, nasilający się antagonizm między Chinami oraz Stanami Zjednoczonymi w wymiarze politycznym i gospodarczym, a także rosnące znaczenie mocarstw regionalnych, takich jak Indie, jednoznacznie wskazują na schyłek pozimnowojennego ładu światowego i koniec okresu tzw. „pokojowej dywidendy”. Rosja kontynuuje swoją agresywną politykę zagraniczną, której zasadniczym celem jest destabilizacja państw NATO oraz Unii Europejskiej, a także poszerzenie strefy wpływów Moskwy. Stany Zjednoczone zwiększają swoje zaangażowanie w Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej w związku z rosnącym napięciem na Morzu Południowochińskim, co pozostaje nie bez znaczenia dla europejskich członków NATO, a w szczególności państw na wschodniej flance Sojuszu, których bezpieczeństwo w znacznym stopniu uzależnione jest od obecności wojsk amerykańskich w regionie. Zachodzące na naszych oczach zmiany w układzie sił w systemie międzynarodowym przekładają się na bezpieczeństwo Polski oraz całego obszaru euroatlantyckiego. Powyższe wyzwania polityczne muszą być analizowane w kontekście postępującego rozwoju technologii, […]

By Piotr Wojtas | Aktualności . Raport Pułaskiego
DETAIL
lut
04

REPORT: One Team, One Playground, Various Players. Maritime Security Approaches of European NATO Members

NATO was founded as an organisation bringing together twelve countries, eleven of which had direct access to the sea, most of which being strongly sea-oriented. This maritime orientation is, with the North Atlantic as its geographical centre, also reflected in the alliance’s name (North Atlantic Treaty Organisation). However, over time (mainly after the end of the Cold War), its structure has changed significantly with the welcoming of numerous countries from Central and Eastern Europe. Still, not least due to its transatlantic nature, large parts of the Alliance’s activities remain focused on the maritime domain. The motivation standing behind this study is to demonstrate how diverse the NATO landscape is in regard of the maritime issues and, with that, […]

DETAIL
paź
03

REPORT: The V4 towards a new NATO Strategic Concept and the EU Strategic Compass

Dear Readers, We, the representatives of the Casimir Pulaski Foundation, the Antall József Knowledge Centre, EUROPEUM Institute for European Policy and  the Slovak Security Policy Institute; have the privilege of presenting to you a special report, wtitten by sixteen   senior defence experts and entitled “The V4 towards a new NATO Strategic Concept and the EU Strategic Compass”. The document is a summaryof  a broader project entitled: “Returning to the roots of the Visegrad cooperation – coordinating V4 strategy towards NATO Strategic Concept and European defence autonomy” that is supported by the International Visegrad Fund. The project is aimed at supporting the coordination of the V4 group’s stance on works over a new NATO Strategic Concept (recommended by the “NATO 2030: United for […]

DETAIL
lip
12

RAPORT PUŁASKIEGO: Wielka Brytania w świecie rywalizacji wielkich mocarstw – zintegrowany przegląd bezpieczeństwa i jego znaczenie dla Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej

Dnia 16 marca 2021 r. brytyjski rząd przedstawił wyniki rozpoczętego na początku 2020 r. przeglądu polityki zagranicznej i bezpieczeństwa pn. Globalna Brytania w wieku rywalizacji – zintegrowany przegląd bezpieczeństwa, obronności, rozwoju oraz polityki zagranicznej (ang. Global Britain in a competitive age. The Integrated Review of Security, Defence, Development and Foreign Policy). Jest to pierwszy taki przegląd od czasów analogicznego procesu w 2015 r., który miał miejsce jeszcze w zdecydowanie innej rzeczywistości. Jego ambicją jest próba oceny głównych trendów, które zdeterminują środowisko bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii w perspektywie 2030 r. i przedstawienie wizji kraju w tym horyzoncie czasowym. Przegląd zawiera też cele polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w perspektywie 2025 r. Zintegrowany przegląd jest więc dosyć złożoną i kompleksową strategią działań wewnętrznych i zewnętrznych Zjednoczonego Królestwa, mających zapewnić Brytyjczykom bezpieczeństwo, stabilny rozwój i silną […]

DETAIL
maj
19

RAPORT PUŁASKIEGO: Przemysł lotniczy w Polsce – możliwości, wyzwania i perspektywy

W niniejszym raporcie postanowiliśmy się przyjrzeć stanowi i kondycji polskiego przemysłu lotniczego. Sektor ten został zbudowany z dużym sukcesem, praktycznie “od zera”, w międzywojennej Polsce, kosztem wielkich wydatków i wyrzeczeń. Polska należała wtedy z całą pewnością do światowej czołówki w dziedzinie produkcji lotniczej. Równie wielkim kosztem przemysł ten udało się odbudować ze zniszczeń II wojny światowej i mimo ograniczeń politycznych i ogólnej nieefektywności systemu socjalistycznego, polskim konstruktorom udawało się wprowadzać do produkcji własne innowacyjne rozwiązania lotnicze. Polski przemysł lotniczy boleśnie odczuł jednak lata transformacji systemowej przełomu lat 80. i 90. XX w. Dziś zlokalizowane w Polsce zakłady lotnicze są zaledwie cieniem samych siebie i dywagacje np. o polskim samolocie odrzutowym mogą co najwyżej spotkać się z uśmiechem politowania. Niemniej trudno pogodzić się z taką sytuacją w odniesieniu do niemal 40-milionowego europejskiego państwa, z 21. największą […]

DETAIL
maj
06

PULASKI REPORT: The Real Financial Cost of Nord Stream 2 – Economic Sensitivity Analysis of the Alternatives to the Offshore Pipeline

In any economic analysis of Nord Stream 2 the first question to be considered is the actual cost of the project. Over the last couple of years, a variety of publications have provided widely differing cost projections. The recent data suggest that Nord Stream 2 capital investment will reach €9,5-10 billion. Yet, the €9,5-10 billion is not the final construction cost of the project. Nord Stream 2 will not fulfil its function in isolation. Without additional distribution gas pipelines on both Russian and European sides, on its own, Nord Stream 2 will only be a pipe leading from nowhere to nowhere. This means that a sufficient pipeline capacity needs to be built to supply Nord Stream 2 with 55 bcma (billion cubic meters annually) […]

DETAIL
sty
11

RAPORT PUŁASKIEGO: Iran i Stany Zjednoczone – Geneza, stan obecny i perspektywy

Bliskie nawiązanie relacji amerykańsko-irańskich przypada na lata czterdzieste XX wieku. W 1942 roku, podczas brytyjsko-sowieckiej okupacji Iranu, w kraju tym pojawili się pierwsi amerykańscy żołnierze. W późniejszej fazie szach Iranu Mohammad Reza Pahlawi zbliżył się politycznie I gospodarczo do Stanów Zjednoczonych, widząc w nich geostrategiczną przeciwwagę dla mocarstw dominujących od kilku stuleci w regionie Bliskiego i Środkowego Wschodu: spadkobiercy Rosji – Związku Sowieckiego i Wielkiej Brytanii. Po II wojnie światowej Iran stał się dla Amerykanów ważnym przyczółkiem na Bliskim Wschodzie, dającym możliwość regionalnego oddziaływania, szczególnie w subregionie Zatoki Perskiej. W 1953 roku obawiając się komunistycznego przewrotu amerykańskie służby obaliły demokratycznie wybranego premiera Mohammada Mosaddegha I przywróciły do pełni władzy szacha Iranu, który od tego momentu jeszcze bliżej związał się ze Stanami Zjednoczonymi. W opinii dużej części irańskiego społeczeństwa – szczególnie szyickiego kleru […]

DETAIL
lis
05

PULASKI REPORT: Balance Sheet of U.S. Allies and Implication for Alliance Policy

According to the National Security Strategy (NSS) of the Trump administration published in December 2017, today’s world is getting more competitive. The US and its allies are facing growing political, economic, and military competitions around the world. Two revisionist states, China and Russia, are challenging US prosperity and superiority as well as the liberal international order. The NSS also pointed out that strong relationships with allies are invaluable in order for the US to magnify its power and respond to the growing political, economic, and military competitions. As shown in the NSS, US allies in Asia and Europe are facing similar threats, namely, the emergences of two revisionist states. The other growing pressure on the US allies is that of “burden-sharing”, […]

DETAIL