• Junior Research Fellow

  Opublikowano: 27/02/2024
 • Resident Fellow

  Opublikowano: 27/02/2024
 • Visiting Fellow

  Opublikowano: 22/02/2024
 • Starsza Specjalistka Ds. Operacyjnych

  Opublikowano: 13/02/2024
 • Młodsza specjalistka ds. operacyjnych

  Opublikowano: 09/02/2024
 • Research Fellow

  Opublikowano: 31/01/2024
 • Resident Fellow

  Opublikowano: 19/10/2023
 • Resident Senior Fellow

  Opublikowano: 12/09/2023

 • Specjalistka ds. Grantów

  Opublikowano: 09/09/2023
 • Research Fellow

  Opublikowano: 27/07/2023
 • Senior Fellow

  Opublikowano: 23/06/2023
 • Kierownik biura komunikacji

  Opublikowano: 06/06/2023
 • Koordynator ds. Wsparcia

  Opublikowano: 15/03/2023
 • Dyrektor Pionu Operacyjnego

  Opublikowano: 15/03/2023
 • Specjalistka Ds. Komunikacji

  Opublikowano: 15/03/2023
 • Research Fellow

  Opublikowano: 09/03/2023
 • Research Fellow
  Socjolog, badacz społeczny i konsultant w dziedzinie badań opinii, rynku i mediów. Absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, w latach osiemdziesiątych jego pracownik naukowy.

  Opublikowano: 09/03/2023
 • Resident Fellow

  Opublikowano: 09/03/2023
 • Research Fellow
  Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce

  Opublikowano: 21/02/2023
 • Research Fellow
  Absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Ekonomii Szkoły Głównej Handlowej

  Opublikowano: 21/02/2023
 • Senior Fellow

  Opublikowano: 21/02/2023
 • Resident Fellow

  Opublikowano: 21/02/2023
 • Resident Fellow

  Opublikowano: 06/09/2022
 • Norman Davies otrzymał nagrodę „Rycerz Wolności” za zaangażowanie w promocję Polski poprzez przybliżanie jej historii czytelnikom na całym świecie.

  Opublikowano: 25/08/2022
 • Prof. Władysław Bartoszewski odznaczył się zaangażowaniem w działalność opozycyjną, w szczególności w „Solidarność”. Przyczynił się także do poprawy stosunków polsko-niemieckich. Jako pierwszy polski polityk miał możliwość wygłosić przemówienie w Bundestagu. Za jego działalność przyznano mu nagrodę „Rycerz Wolności” w 2006 r.

  Opublikowano: 25/08/2022