• Senior Advisor

  Opublikowano: 12/09/2023

 • Specjalistka ds. Grantów

  Opublikowano: 09/09/2023
 • Asystent Biura

  Opublikowano: 31/08/2023
 • Research Fellow

  Opublikowano: 27/07/2023
 • Senior Fellow

  Opublikowano: 23/06/2023
 • Kierownik biura komunikacji

  Opublikowano: 06/06/2023
 • Koordynator ds. Wsparcia

  Opublikowano: 15/03/2023
 • Dyrektor Pionu Operacyjnego

  Opublikowano: 15/03/2023
 • Asystentka Ds. Komunikacji

  Opublikowano: 15/03/2023
 • Research Fellow

  Opublikowano: 09/03/2023
 • Research Fellow
  Socjolog, badacz społeczny i konsultant w dziedzinie badań opinii, rynku i mediów. Absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, w latach osiemdziesiątych jego pracownik naukowy.

  Opublikowano: 09/03/2023
 • Resident Fellow

  Opublikowano: 09/03/2023
 • Research Fellow
  Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce

  Opublikowano: 21/02/2023
 • Research Fellow
  Absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Ekonomii Szkoły Głównej Handlowej

  Opublikowano: 21/02/2023
 • Senior Fellow

  Opublikowano: 21/02/2023
 • Resident Fellow

  Opublikowano: 21/02/2023
 • Resident Fellow

  Opublikowano: 06/09/2022
 • Norman Davies otrzymał nagrodę „Rycerz Wolności” za zaangażowanie w promocję Polski poprzez przybliżanie jej historii czytelnikom na całym świecie.

  Opublikowano: 25/08/2022
 • Prof. Władysław Bartoszewski odznaczył się zaangażowaniem w działalność opozycyjną, w szczególności w „Solidarność”. Przyczynił się także do poprawy stosunków polsko-niemieckich. Jako pierwszy polski polityk miał możliwość wygłosić przemówienie w Bundestagu. Za jego działalność przyznano mu nagrodę „Rycerz Wolności” w 2006 r.

  Opublikowano: 25/08/2022
 • Aleksandr Milinkiewicz został laureatem nagrody "Rycerz Wolności" za jego działalność i dążenie do przeprowadzenia demokratycznych wyborów na Białorusi.

  Opublikowano: 25/08/2022
 • Lech Wałęsa to postać, która w ciężkich czasach walczyła o wolność, sprawiedliwość i demokrację. To właśnie Wałęsa godnie reprezentował Polskę jako pierwszy prezydent państwa wybranym w demokratycznych wyborach. Za jego zasługi w 2008 roku została mu przyznana nagroda „Rycerz Wolności”.

  Opublikowano: 25/08/2022
 • Vladas Adamkus został laureatem nagrody „Rycerz Wolności” za swoją działalność, która miała na celu przeprowadzenie ponownych wyborów na Ukrainie oraz za jego zaangażowanie w Pomarańczową Rewolucję.

  Opublikowano: 25/08/2022
 • Aleksander Kwaśniewski odegrał ważną rolę podczas Pomarańczowej Rewolucji na Ukrainie, aktywnie brał udział w rozmowach odbywających się pomiędzy Wiktorem Juszczenką i Wiktorem Janukowyczem. Za swoje zasługi na rzecz pokojowego zakończenia Pomarańczowej Rewolucji otrzymał nagrodę „Rycerz Wolności”.

  Opublikowano: 25/08/2022
 • Javier Solana otrzymał nagrodę „Rycerz Wolności” za swoje zaangażowanie w pokojowe rozwiązanie konfliktu politycznego związanego z wyborami prezydenckimi na Ukrainie w 2004 r. Odbierając nagrodę Solana podkreślił „bardzo szczególne relacje” łączące go z Polską.

  Opublikowano: 25/08/2022
 • Bernard Kouchner w uznaniu za zasługi w szerzeniu wartości humanitarnych poprzez organizację „Lekarze bez Granic” oraz przyczynianie się do promowania postaw przyświecających patronowi Fundacji, generałowi Kazimierzowi Pułaskiemu, tj. wolności, sprawiedliwości oraz demokracji.

  Opublikowano: 25/08/2022