Cyberbezpieczeństwo Aktualności

Sie
30

Budowanie ekosystemu cyberbezpieczeństwa – spotkanie z prof. Ben Israelem

30 sierpnia 2017r. w Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego odbyło się spotkanie z prof. Ben Israelem pt.  „Rola międzynarodowej współpracy w zapewnianiu działania narodowego systemu cyberbezpieczeństwa – przyszłość polsko-izraelskich stosunków”. Spotkanie miało na celu porównanie doświadczeń polskich i izraelskich w zakresie budowania systemu bezpieczeństwa cybernetycznego. Na spotkaniu poruszane były tematy związane z cyberbezpieczeństwem, technologiami informatycznymi oraz wyzwaniami przed jakimi stoją państwa w budowaniu ekosystemu cyberbezpieczeństwa. Profesor Isaac Ben Israel jest światowej klasy ekspertem w zakresie cyberbezpieczeństwa, który posiada doświadczenie zarówno w służbie wojskowej jak i sektorze cywilnym. Ben Israel służył przez wiele lat w Siłach Powietrznych Izraela, a także był doradcą premiera Netanjahu ds. cybernetyki. Profesor zajmuje się tematem cyberbezpieczeństwa od […]
DETAIL
Maj
09

Współpraca międzynarodowe w zakresie cyberbezpieczeństwa – Roundtable z udziałem dyrektora cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Izraela Iddo Moeda

9 maja br. Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego zorganizowała spotkanie dotyczące  z udziałem dyrektora departamentu cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Izraela Iddo Moeda. W dyskusji podkreślono ważną rolę cyberbezpieczeństwa w zabezpieczeniu przed ingerencją w proces wyborów oraz w instytucje demokratyczne jako takie.  Premier Izraela  Benjamin Netanyahu w 2010 roku wskazał cyberbezpieczeństwo jako jeden z kluczowych obszarów działań państwa ze względu na sytuację polityczną wokół Izraela. Prawdopodobieństwo potencjalnego cyber ataku jest zawsze duże i może mieść miejsce zarówno w Polsce, jak i np. w USA. To podkreśla potrzebę zarówno współpracy międzynarodowej oraz rozwoju kapitału ludzkiego niezbędnego do zapewnienia stałego procesu modernizacji narodowego systemu cyberbezpieczeństwa. Co więcej, w celu zapewnienia najwyższego poziomu technologicznego, Izrael stosuje model wielopoziomowego podejście. Ten model wskazuje na fundamentalne znaczenie współpracy sektorów publicznego oraz prywatnego w celu zapewnienia sprawnego systemu cyberbezpieczeństwa.

DETAIL
Sty
17

Projekt polskich regulacji umożliwiających pełne stosowanie GDPR prawdopodobnie wiosną 2017 roku

Nowa krajowa regulacja o ochronie danych osobowych wciąż jest w fazie koncepcyjnej, ale jak przekonuje dr Maciej Kawecki, doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Cyfryzacji „założeniem jest, aby projekt nowych przepisów został przedstawiony wiosną 2017 roku”. Kwestie prawne i technologiczne były przedmiotem dyskusji na seminarium dotyczącym unijnej reformy danych osobowych oraz jej skutków dla sektora publicznego oraz podmiotów gospodarczych w Polsce, które odbyło się w dniu 16 stycznia br. w Warszawie. Wydarzenie zorganizowane przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego zostało objęte patronatem Ministerstwa Cyfryzacji, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Podczas czterech sesji prelegenci zaprezentowali istotne rekomendacje dla polskich podmiotów w odniesieniu do całego pakietu przepisów związanych […]
DETAIL
Paź
14

„Dobrzy eksperci i ich wiedza kosztują” – konferencja FKP w Kijowie o cyberbezpieczeństwie

27 września 2016 r. w Hotelu Radisson Blue w Kijowie odbyła się międzynarodowa konferencja pod hasłem „Cybersecuring Ukrainian Energy Infrastructure” zorganizowana przez Fundację Pułaskiego i Fundację Centrum Badań Polska-Ukraina. Konferencja była zwieńczeniem projektu badawczego Fundacji Pułaskiego w ramach grantu Funduszu Wyszegradzkiego, który miał na celu prześledzenie najistotniejszych technologicznych i prawnych problemów cyberbezpieczeństwa Ukrainy. Projekt zmierzał również do opracowania wskazówek dotyczących dobrych praktyk oraz wzmocnienia współpracy międzynarodowej w tym obszarze. Konferencja zgromadziła wielu wybitnych ekspertów w sferze bezpieczeństwa energetycznego i zabezpieczenia informacji z Polski, Ukrainy, Czech i Węgier. Dyskusje skupiały się wokół zagrożeń bezpieczeństwa w sferze informacji i infrastruktury energetycznej na jakie była narażona Ukraina w ciągu ostatnich kilku lat. Specjaliści […]
DETAIL
Wrz
29

W Fundacji Pułaskiego na temat cyberbezpieczeństwa

29 września w siedzibie Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego miało miejsce spotkanie z serii Pułaski Security Briefing pt. „Cyber Maturity in Europe”. Gościem specjalnym wydarzenia była Pani Melissa Hathaway - Senior Advisor for Cyber Security Project at Kennedy School’s Belfer Center for Science and International Affairs. Całość spotkania zorganizowana została we współpracy z Ambasadą Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Celem seminarium była prezentacja doświadczeń i osiągnięć Stanów Zjednoczonych w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz ocena obecnego poziomu zabezpieczeń systemów komputerowych w państwach Europy. Melissa Hathaway dokonała także prezentacji raportu pt. „Cyber Readiness Index 2.0” odnoszącego się do ponad setki państw i ich gotowości w zakresie zagrożeń środowiska informatycznego. Spotkanie zakończone zostało serią pytań do […]
DETAIL
Cze
22

V4 goes cyber: Warsaw – współpraca kluczem do bezpieczeństwa cyberprzestrzeni państw V4

W dniu 16 czerwca Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego gościła analityków i ekspertów reprezentujących think-tanki i organizacje pozarządowe z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Było to już kolejne, po Pradze, Bratysławie i Budapeszcie, spotkanie w ramach projektu „V4 goes cyber”. Celem wizyty była analiza obecnych narzędzi polityki ochrony cyberprzestrzeni RP, wymiana doświadczeń i zacieśnienie współpracy w ramach V4, aby wspólnie wywierać wpływ na kształtowanie się strategii w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, zarówno UE, jak i NATO. W ramach wizyty uczestnicy spotkali m.in. z przedstawicielami Zespołu ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni RP w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego oraz Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji. Ponadto w siedzibie Fundacji odbyły się dwa wykłady „Cybercrimes – legal aspects and consequences […]
DETAIL
Kwi
15

V4 Goes Cyber – przedstawiciele Pułaskiego w pierwszej w Europie arenie cyber-ćwiczeń

Zagrożenie cyber atakami na stałe zostało wpisane w ryzyko funkcjonowania zarówno przedsiębiorstw, jak i sektora publicznego. Patrząc na dzisiejsze możliwości technologiczne, potencjał internetu rzeczy i coraz bardziej wyrafinowaną socjotechnikę, wydaje się pewne, że w niedługim czasie będziemy stawiać na równi cyber ataki z bronią konwencjonalną. W związku z tymi wyzwaniami istnieje potrzeba interaktywnych i specjalistycznych szkoleń na wszystkich szczeblach działalności organizacji: inżynierów, administratorów systemu oraz menedżerów. CyberGym Europe jest czeską spółką akcyjną specjalizującą się w usługach związanych z cyberbezpieczeństwem. W 2015 r. CGE otworzył pierwszą w Europie arenę dedykowaną do przeprowadzania zaawansowanych cyber-ćwiczeń w środowisku mającym symulować militarne starcie między atakującymi, a broniącą się organizacją. CGE jest ukierunkowana nie tylko […]
DETAIL
Mar
28

V4 Goes Cyber – przedstawiciele Fundacji Pułaskiego na wyjeździe studyjnym dotyczącym cyberbezpieczeństwa Słowacji

Dotychczas Słowacja nie opracowała planu regulacji zagadnień cyberbezpieczeństwa na poziomie strategicznym. Dopiero 17 czerwca 2015 r. rząd przyjął dokument „The Cyber Security Concept of the Slovak Republic for 2015-2020”. „Plan działania” koncepcji został także zatwierdzony 2 marca 2016 r. Wcześniej, obszar bezpieczeństwa teleinformatycznego był zaledwie wspomniany w opracowaniach strategicznych dotyczących bezpieczeństwa informacji. Ważnym elementem tworzącego się dopiero systemu cyberbezpieczeństwa Słowacji jest CSIRT (Computer Security Incident Response Team) działający przy Centrum Danych Ministerstwa Finansów. Począwszy od 2009 r. zespół reagowania współpracuje ze swoimi odpowiednikami w państwach Grupy Wyszehradzkiej, m.in. w obszarze analizy zagrożeń i wymiany informacji. Jest to obecnie jedyny tego rodzaju zespół działający w administracji państwowej. Podobna inicjatywa w Ministerstwie […]
DETAIL