Bezpieczeństwo i obronność Aktualności

Cze
22

Przedstawienie raportu z symulacji „HEGEMON: kampania bałtycka” z udziałem byłego szefa Sił NATO w Europe i dowódców Sojuszniczego Korpusu Natychmiastowego Reagowania podczas Baltic Sea Security Conference 2017.

W dniu 30 czerwca 2017 podczas Baltic Sea Security Conference 2017 zostanie przedstawiony raport jawny z zorganizowanej przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego we współpracy z Fundacją Potomac na początku stycznia symulacji potencjalnego  konfliktu zbrojnego na flance wschodniej. W symulacji udział wzięli m.in. były dowódca Sił NATO w Europie gen. Philip Breedlove i dowódcy z Sojuszniczego Korpusu Natychmiastowego Reagowania gen. Tim Radford i gen. Paul Tennant oraz przedstawiciele Sztabu Generalnego, Biura Bezpieczeństwa Narodowego i Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Celem symulacji była pomoc w zbudowaniu zaakceptowanego przez NATO zrozumienia natury zagrożenia wojskowego ze strony Rosji, którego ofiarami mogą paść kraje bałtyckie oraz Polska. Państwa bałtyckie i Szwecja używają platformy HEGEMON  w celu określenia […]
DETAIL
Cze
22

Strategiczna Koncepcja Bezpieczeństwa Morskiego RP – prezentacja kluczowego dokumentu Biura Bezpieczeństwa Narodowego podczas Baltic Sea Security Conference 2017

W lutym br. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) opracowało „Strategiczną Koncepcję Bezpieczeństwa Morskiego Rzeczypospolitej Polskiej”, która proponuje m.in. budowę Marynarki Wojennej średniej wielkości, opartej na fregatach wielozadaniowych. BBN zaprezentuje swój strategiczny dokument uczestnikom Baltic Sea Security Conference 2017. Strategiczną koncepcję przygotował, pracujący od lutego 2016 r., zespół kierowany przez zastępcę szefa BBN – początkowo był nim Jarosław Brysiewicz, zastąpiony w listopadzie 2016 r. przez Dariusza Gwizdałę. W zespole byli także: rektor-komendant Akademii Marynarki Wojennej kmdr prof. Tomasz Szubrycht, kmdr rez. prof. Andrzeja Makowski z tej samej uczelni (zastępca przewodniczącego), dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w BBN gen. bryg. Jarosław Kraszewski, trzej członkowie think-tanku Rada Budowy Okrętów: kmdr por. rez. Maciej Janiak, kmdr ppor. rez. Cezary Cierzan i Szymon Hatłas (sekretarz zespołu i prezes Instytutu gen. Józefa Hallera), a także […]

DETAIL
Mar
09

Okręty podwodne strategicznym systemem – niemieckie doświadczenia w zakresie okrętów podwodnych

Okręty podwodne w marynarce wojennej Niemiec są systemami o znaczeniu strategicznym – takie wnioski płyną z seminarium poświęconego niemieckim doświadczeniom w zakresie wykorzystywania okrętów podwodnych zorganizowanego przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego. Seminarium otwiera cykl trzech spotkań na temat doświadczeń marynarek wojennych państw NATO i Unii Europejskiej wykorzystujących konwencjonalne okręty podwodne, w kontekście programu okrętu podwodnego nowego typu „Orka”. Kolejne spotkania poświęcone będą siłom podwodnym Francji i Szwecji. „W mojej ocenie konieczność posiadania okrętów podwodnych nie powinna podlegać wątpliwościom” – zauważył jeden z wysokich rangą oficerów Marynarki Wojennej RP obecny na seminarium. Oficer podał w tym kontekście przykład konfliktu o Falklandy, gdzie jeden argentyński okręt podwodny szachował całą obecną w regionie […]
DETAIL
Lut
16

TRISEMINARIUM: Przyszłość okrętów podwodnych w Marynarce Wojennej RP

Mamy przyjemność poinformować, że Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego będzie organizować, w miesiącach marzec – maj, serię trzech seminariów na temat rozwiązań technologicznych i zdolności bojowych konwencjonalnych okrętów podwodnych oferowanych Polsce w ramach programu „Orka”. Wnioski z seminarium zostaną opublikowane w formie policy paper oraz dostarczone ośrodkom decyzyjnym i Siłom Zbrojnym RP. Triseminarium ma na celu prezentację rozwiązań technologicznych oraz doświadczeń marynarek wojennych państw NATO i Unii Europejskiej wykorzystujących konwencjonalne okręty podwodne. Każde seminarium poświęcone zostanie doświadczeniom i systemom stosowanym w państwach trzecich – marcowe dla marynarki wojennej Niemiec, kwietniowe dla marynarki wojennej Francji, majowe dla marynarki wojennej Szwecji. Oprócz prezentacji związywanych ze zdolnościami i wykorzystanymi technologiami poszczególnych systemów planowana jest […]
DETAIL
Sty
26

„Musimy budować świadomość zagrożenia wewnątrz NATO” – zakończyła się gra wojenna zorganizowana przez Fundację Pułaskiego i Potomac Foundation z udziałem dowódców NATO

„Razem z gen. Breedlove'em wierzymy, że dla Sojuszu i jego państw frontowych przygotowanie na potencjalne zagrożenia ze strony Rosji jest niezwykle ważne” – pisze Philip Karber, prezes wpływowego amerykańskiego think tanku Potomac Foundation w oświadczeniu do gry wojennej organizowanej przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego we współpracy z Potomac Foundation. „Naszym celem jest budowanie świadomości wyzwań i skłanianie ludzi do zadawania pytań dotyczących naszego bezpieczeństwa” – stwierdził Zbigniew Pisarski, prezes Fundacji Pułaskiego. Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego wraz z Potomac Foundation zorganizowały po raz pierwszy wspólną grę wojenną „Baltic Security Scenario” na bazie komputerowej platformy Hegemon. Wydarzenie miało miejsce w Warszawie w dniach 23-26 stycznia 2017 roku. Celem Symulacji jest pomoc w […]
DETAIL
Sty
10

Przedstawiciele Fundacji Pułaskiego w Kijowie na temat przeciwdziałania rosyjskiej propagandzie w Europie Środkowej i Wschodniej

7 grudnia 2016 r. eksperci Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego wzięli udział w organizowanym w Kijowie przez węgierski think tank Centre for Euro-Atlantic Integration and Democracy oraz Ukrainian Prism seminarium pt. „V4+ Security – Strengthening the Eastern Frontier of the V4”. Głównymi wnioskami płynącym ze spotkania jest wzrost działań propagandowych i dezinformacyjnych Rosji w państwach Europy Środkowej i Wschodniej z jednej strony oraz niska skuteczność w zakresie ochrony przed tymi działaniami w państwach V4+ z drugiej strony. Chociaż seminarium bazowo poświęcone było również wspólnym ćwiczeniom i misjom państw grupy V4 oraz Ukrainy i Mołdawii, prelegenci w praktyce skupili się na drugiej części seminarium, tj. środkom przeciwdziałania propagandzie w sferze bezpieczeństwa. W szczególności aktywnymi, mającymi znaczne doświadczenie w zakresie przeciwdziałania rosyjskiej propagandzie i dezinformacji byli eksperci właśnie z tych dwóch, najbardziej narażonych na ataki państw. W czasie seminarium wskazywano na różne sposoby […]

DETAIL
Gru
02

Nowa amerykańska administracja nie zmieni priorytetów w obszarze bezpieczeństwa – w FKP o skutkach wyboru Donalda Trumpa z Peterem B. deNeufville

Nowa amerykańska administracja nie zmieni priorytetów w obszarze bezpieczeństwa – taki płynie główny wniosek z ponad godzinnego spotkania z goszczącym w Polsce doradcą generała Michaela Flynna, Peterem B. deNeufville, zorganizowanego przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego z udziałem ekspertów oraz przedstawiciela Biura Bezpieczeństwa Narodowego w dniu 1 grudnia 2016 r. Na popołudniowym spotkaniu z serii „Pulaski Security Briefing” poruszono szereg tematów dotyczących bezpieczeństwa i obronności w kontekście wyboru Donalda Trumpa na prezydenta USA oraz mianowaniu generała Michaela Flynna przez prezydenta-elekta na doradcę ds. bezpieczeństwa narodowego. Eksperci dyskutowali m.in. na temat możliwych zmian w zakresie amerykańskiej polityki w odniesieniu do NATO oraz Europy Środkowej i Wschodniej. Pomimo istniejących w Europie i w Polsce obaw, wygląda na to, że nowa amerykańska administracja nie będzie dążyła do zasadniczej zmiany kursu w swojej polityce bezpieczeństwa, choć zapewne nastąpi pewne dostosowanie oraz pewna poprawa relacji z Rosją i położony zostanie większy nacisk na wypełnianie zobowiązań […]

DETAIL
Lis
24

W Fundacji Pułaskiego o wojnie informacyjnej i obronie terytorialnej

„W Europie tylko jedno państwo ma całościową strategię w zakresie obrony i jest to Rosja” – zauważył Gen. Bogusław Pacek w czasie eksperckiego spotkania w Fundacji Pułaskiego na temat obrony terytorialnej. Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń w tym względzie między Polską a Litwą.  W spotkaniu Fundacji wzięli udział m.in. gen. Waldemar Skrzypczak, gen. Stanisław Koziej i gen. Bogusław Pacek. Stronę litewską reprezentował Płk Eugenijus Vosylius. W trakcie seminarium dużo uwagi poświęcono wojnie informacyjnej. „W przypadku Ukrainy działania informacyjne są groźniejsze od działań zbrojnych” – zauważył gen. Pacek. Z kolei gen. Skrzypczak w tym kontekście podkreślił, że „nasz przekaz medialny oparty jest na przekazie rosyjskim, co było widoczne np. w ostatnich informacjach nt. rozmieszczenia systemów Iskander w Kaliningradzie”. „Musimy zbudować media narodowe odporne na rosyjską propagandę” – dodał generał. Uczestnicy spotkanie zgodzili się, że najistotniejsza […]

DETAIL

Kontakt

Fundacja
im. Kazimierza Pułaskiego
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
tel.: 022 658 04 01
faks: 022 205 06 35
e-mail: office@pulaski.pl
rada europy
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego posiada status partnerski
Rady Europy.

Newsletter