Bezpieczeństwo i obronność Publikacje

Lis
16

PULASKI POLICY PAPER – T. Otłowski: Polityka nowej administracji USA wobec „szerszego” Bliskiego Wschodu i zagrożeń ze strony islamskiego terroryzmu – próba prognozy

Pułaski Policy Paper nr 10, 2020, 16 listopada 2020 r. Chociaż batalia prawna i polityczna o ostateczny wynik wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych jeszcze się nie zakończyła, to jednak jest już niemal pewne, że to właśnie kandydat Demokratów – Joe Biden – zagwarantował sobie największą ilość elektorów, a tym samym wybór na 46. prezydenta USA. Po czterech latach „ekscentrycznej” prezydentury Donalda Trumpa, pełnej nagłych i niespodziewanych decyzji – także w zakresie polityki zagranicznej USA – przyszłość amerykańskiej strategii w kluczowych kwestiach międzynarodowych ponownie jawi się jako pewna niewiadoma. Niepewność ta dotyczy w zasadzie każdego kierunku i aspektu działań USA na arenie międzynarodowej, w tym również w tak kluczowych dla interesów i bezpieczeństwa Ameryki wymiarach, jak sytuacja na obszarze Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (MENA) czy przyszłość tzw. wojny z islamskim ekstremizmem i terroryzmem. To, co można […]

DETAIL
Paź
21

KOMENTARZ PUŁASKIEGO- T.Smura: Powołanie Agencji Uzbrojenia – co wiemy? 

20 października br. w obiegu publicznym[i] ukazał się projekt zapowiedzianej przez Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka ustawy o Agencji Uzbrojenia. Projekt potwierdza zarysowany wcześniej kierunek konsolidacji rządowych podmiotów odpowiedzialnych za pozyskiwanie, obrót i serwisowanie sprzętu wojskowego i – co bardziej kontrowersyjne – objęcia bezpośrednim nadzorem Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Nowa ustawa określać ma trzy podstawowe obszary: organizację i zasady funkcjonowania systemu pozyskiwania sprzętu wojskowego; zadania, zasady działania i organizację Agencji Uzbrojenia; zasady i tryb postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa. Nowo utworzona Agencja ma być agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy o finansach publicznych (zgodnie z art. 18. jest to państwowa osoba prawna tworzona na podstawie odrębnej ustawy w celu realizacji zadań państwa), nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej (szef MON będzie też m.in. powoływał i odwoływał jej prezesa, a na jego wniosek […]

DETAIL
Paź
02

KOMENTARZ PUŁASKIEGO – K. Zięć: Agencja Uzbrojenia – szansa na usprawnienie systemu zakupów dla Sił Zbrojnych RP

Ogłoszenie 22 września br. przyśpieszenia prac nad powstaniem Agencji Uzbrojenia przez Ministra Obrony Narodowej jawi się jako krok w kierunku usprawnienia procesu pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania sprzętu wojskowego. Reforma ma opierać się na takich założeniach jak konsolidacja, synergia, ekonomizacja, optymalizacja czy wzrost decyzyjności, co odróżniać ma docelowy system od istniejącego – charakteryzującego się rozproszeniem odpowiedzialności, dublowaniem kompetencji, czasochłonnością i brakiem racjonalności. Pozytywna zmiana jakościowa jaką może przynieś wdrożenie tych założeń przy tworzeniu Agencji Uzbrojenia powinna być zauważalna zarówno dla wojsk operacyjnych, jak i budżetu MON. Zasady są proste czyli o Agencji Uzbrojenia Zasady racjonalnego prowadzenia polityki zakupowej są proste. Pozyskując niemal każdy bardziej złożony produkt należy przeanalizować klika zagadnień: jakie potrzeby ma nam zabezpieczyć, czyli do czego ów produkt będzie wykorzystywany; czy optymalny […]

DETAIL
Wrz
30

KOMENTARZ PUŁASKIEGO – W.Repetowicz: Eskalacja konfliktu o Górski Karabach

Walki o Górski Karabach, wznowione 27 września br. w wyniku wcześniej przygotowanego ataku Azerbejdżanu, mogą okazać się długotrwałe i krwawe o ile społeczność międzynarodowa nie wywrze nacisku na ich przerwanie. Szczególnie niepokojące jest przy tym zaangażowanie Turcji, która z racji swego członkostwa w Grupie Mińskiej OBWE powinna zachowywać neutralność. Rola Rosji nie jest tak jednoznaczna mimo łączącego ją z Armenią sojuszu. Może ona również starać się narzucić Armenii rozwiązanie, które da Rosji większą kontrolę nad tym krajem, a jednocześnie wzmocni jej pozycję w systemie transakcyjnych negocjacji z Turcją. Geneza Geneza konfliktu o Górski Karabach sięga 1920 r., gdy na mocy traktatów zawartych przez ówczesne bolszewickie władze Rosji oraz rodzącą się Republikę Turecką, trzy regiony (Górski Karabach, Nachiczewan oraz Zangezor), zamieszkane w większości przez Ormian, miały znaleźć się w granicach Azerbejdżańskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Tereny te nie należały […]

DETAIL
Sie
30

KOMENTARZ PUŁASKIEGO – A.Wilczewska: „Prawdziwe” motywy zaangażowania Polski i Litwy na Białorusi w narracji mediów prokremlowskich

W czasie, gdy na Białorusi od trzech tygodni trwają protesty po wyborach prezydenckich, w przestrzeni informacyjnej – za sprawą mediów prokremlowskich – nasila się narracja o tzw. „prawdziwych przesłankach” wspólnego oświadczenia prezydentów Polski i Litwy w sprawie wydarzeń na Białorusi i ogólnego zaangażowania obu państw w tę kwestię. Według tych źródeł decydującymi czynnikami jest powrót „polskiego imperializmu” z jednej strony oraz problemy gospodarcze, z którymi boryka się Litwa – z drugiej. W konsekwencji, Białoruś jest – w ocenie rosyjskiej propagandy – areną działań specjalnych kierowanych z państw Zachodu. Taka narracja ma oczywiście na celu zdyskredytowanie  wszelkich zachodnich inicjatyw wobec Białorusi i przedstawienie ich jako „obłudnych”.   Spójność i cel rosyjskiej narracji w odniesieniu do międzynarodowych aspektów wydarzeń na Białorusi widoczna są nawet po pobieżnej analizie. W ocenie agencji informacyjnej RIA Nowosti, działania Polski i Litwy wynikają z bezkrytycznego przyjmowania koncepcji […]

DETAIL
Sie
20

PULASKI POLICY PAPER: S.Koziej – Przesłanki i konsekwencje redukcji i relokacji amerykańskich wojsk w Europie

Pułaski Policy Paper nr 7, 2020. 20 sierpnia 2020 r. Ogłoszona 29 lipca br. przez sekretarza obrony USA koncepcja redukcji i relokacji wojsk amerykańskich w Europie[1] jest wykonaniem decyzji prezydenta D. Trumpa z początku czerwca br. o częściowym wycofaniu wojsk USA z Niemiec. W ciągu dwóch miesięcy Pentagon przygotował rozwiązanie, które w istocie jest wynikiem kompromisu między bieżącymi politycznymi oczekiwaniami prezydenta Trumpa a strategicznymi racjami Pentagonu w warunkach nasilającej się wielkomocarstwowej rywalizacji globalnej USA-Chiny-Rosja. Działania te, jak się wydaje, realizować mają dwa główne cele USA: polityczny – „skarcenie Niemiec” (głównie kanclerz A. Merkel, która nie chce podporządkować się polityce Trumpa) i pokazanie Amerykanom stanowczości prezydenta na arenie międzynarodowej oraz  strategiczny – realizację „pivotu” wojskowych zdolności elastycznego reagowania USA z rejonu euroatlantyckiego na rzecz wzmocnienia zasobów potrzebnych do  konfrontacji z Chinami w regionie Azji […]

DETAIL
Lip
01

PULASKI POLCY PAPER: T. Otłowski – Geopolityka pandemii

Pułaski Policy Paper nr 6, 2020. 01 lipca 2020 r. Pandemia COVID-19 oraz wywołany nią globalny kryzys społeczno-ekonomiczny i zdrowotny ewidentnie zaskoczyły świat, który w ciągu zaledwie kilku tygodni pogrążył się w chaosie porównywalnym jedynie z Wielkim Kryzysem czy wojnami światowymi. Tak jak tamte dramatyczne momenty w najnowszej historii, tak i pandemia wpłynie na bieg dziejów świata. Najbardziej odczuwalne zmiany nastąpią w sferze ekonomicznej oraz w relacjach międzynarodowych, gdzie mogą przybrać wręcz rewolucyjny charakter. W krótkiej perspektywie czasowej (najbliższe miesiące) szczególnie bolesne będą ekonomiczne skutki pandemii. Inaczej, niż miało to miejsce w przypadku kilku ostatnich dużych kryzysów finansowych (m.in. z lat 2008-2009), efekty epidemii koronawirusa dotknęły bowiem rzeczywistych podstaw działania gospodarek większości państw świata – produkcji oraz wymiany dóbr materialnych i usług. Tym razem realnie stanęły fabryki i firmy usługowe, znacząco zmniejszyło się wydobycie […]

DETAIL
Maj
28

Pulaski Policy Paper – T.Smura: Programy modernizacyjne Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych – przygotowanie do „rywalizacji międzymocarstwowej”

Pułaski Policy Paper Nr 5, 2020. 28 maja 2020 r. 10 lutego Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump przekazał do Kongresu propozycję budżetu obronnego na rok budżetowy 2021 (wrzesień 2020-wrzesień 2021) w ramach limitów przewidzianych w Bipartisan Budget Act of 2019. Z kwoty 740,5 mld USD przeznaczonych na obronę narodową 705,4 mld USD otrzymać ma Departament Obrony. Budżet służyć ma implementacji Strategii Bezpieczeństwa Narodowego USA, której głównym założeniem jest powrót do “rywalizacji wielkich mocarstw”, a więc konieczność rywalizowania z potencjalnymi przeciwnikami (głównie Chinami i Rosją), dysponującymi zbliżonym potencjałem wojskowym. Proponowany budżet Departamentu Obrony ma być niewiele większy niż w poprzednim roku budżetowym (704,6 mld bez części emergency dotyczącej zagrożeń naturalnych – różnica wyniosła 0,1 proc.), co uwzględniając inflację (wd. prognoz w 2021 r. wynieść ma 1,9 proc.) oznacza […]

DETAIL