Bezpieczeństwo i obronność Publikacje

Mar
19

RAPORT: Polityka zagraniczna i bezpieczeństwo zewnętrzne Polski – badanie opinii publicznej

Pod koniec marca br. Minister Spraw Zagranicznych RP przedstawi coroczną Informację o zadaniach polskiej polityki zagranicznej, publicystycznie określaną jako exposé Ministra. Z tej okazji Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego, bazując na doświadczeniu grona ekspertów Fundacji, przygotowuje trzeci już raport dotyczący polityki zagranicznej i bezpieczeństwa RP. W roku 2018 Polska z jednej strony świętuje 100-lecie odzyskania niepodległości, a z drugiej stoi w obliczu najistotniejszych wyzwań dla swojego bezpieczeństwa od czasów upadku komunizmu i transformacji ustrojowej. Mowa tu o czynnikach takich jak rosnąca asertywność Federacji Rosyjskiej, ryzyko dezintegracji Unii Europejskiej czy ogarniająca zachodnie społeczeństwa fala populizmu. Dlatego na potrzeby tegorocznego raportu postanowiliśmy odwrócić optykę i oddać głos polskiemu społeczeństwu, przeprowadzając badanie opinii publicznej w zakresie polskiej polityki zagranicznej. Zapytaliśmy Polaków o ocenę rządowej polityki zagranicznej oraz środowiska bezpieczeństwa kraju. Badanie przygotowane wspólnie z działem badawczym Data […]

DETAIL
Sty
30

KOMENTARZ: The coming era of great power competition – the United States unveils its 2018 National Defense Strategy

January 30, 2018 On January 19th 2018, U.S Secretary of Defense Jim Mattis unveiled the U.S. National Defense Strategy. The document supplements the National Security Strategy (NSS), which was published a month before, on December 18th 2017, and will likely complement the coming National Military Strategy, and the Nuclear Posture Review. The NDS is meant to present the Department of Defense’ take on the strategy and principal goals of the United States in the international arena, picking up on the themes laid out in the National Security Strategy. The document constitutes a significant departure from positions held by the previous Administrations, and by doing so heeds to the political and strategic vision of the current Administration. […]

DETAIL
Sty
05

ANALIZA: Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej: od Strategii Globalnej do PESCO

Pulaski Policy Paper Nr 1, 2018. 05 stycznia 2018 r. Przyjęcie Strategii Globalnej UE w 2016 roku wyraźnie ożywiło działania zarówno Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej, jak też Parlamentu Europejskiego w dziedzinie polityki bezpieczeństwa. Najważniejszym dotąd krokiem we wdrażaniu tej strategii jest z pewnością ustanowienie i uruchomienie pod koniec 2017 roku projektu Stałej Współpracy Strukturalnej, czyli PESCO (Permanent Structural Cooperation)[i]. Początek drogi do PESCO W marcu 2017 roku Rada Unii Europejskiej dokonała wstępnej oceny zaawansowania implementacji strategii globalnej UE[ii]. Jednocześnie przyjęto koncepcję dotyczącą wzmocnienia zdolności planowania operacyjnego oraz prowadzenia misji i operacji w dziedzinie WPBiO[iii]. W praktyce wyraża się ona zwłaszcza w utworzeniu specjalnej struktury w Sztabie Wojskowym UE, tj. Komórki Planowania i Prowadzenia Operacji Wojskowych (Military Planning and Conduct Capability, MPCC). Będzie ona na szczeblu strategicznym odpowiedzialna za planowanie operacyjne, […]

DETAIL
Gru
14

ANALIZA: Dokąd płynie Marynarka Wojenna?

Pulaski Policy Paper Nr 22, 2017. 14 grudnia 2017 r.  W ciągu już prawie 100 lat niepodległego bytu Polski władze państwowe zawsze podkreślały jak ważny jest dla kraju dostęp do Bałtyku. Jednocześnie Marynarka Wojenna (MW) stojąca na straży „okna na świat” permanentnie cierpi na brak pieniędzy potrzebnych na sfinansowanie jej potrzeb. Wydaje się, że problemem się są jedynie pieniądze. Obecny stan to efekt zaniedbań nie tylko okresu funkcjonowania III Rzeczypospolitej – brak inwestycji w nowoczesne uzbrojenie morskie był widoczny także w okresie PRL.  W czasach istnienia Układu Warszawskiego morski rodzaj sił zbrojnych przygotowywano jednak do innych zadań niż te, które spadły na niego po przemianach geopolitycznych ostatniej dekady XX wieku. Wydaje się, że ponad ćwierć wieku od rozwiązania Układu Warszawskiego i osiemnaście lat od wejścia do NATO powinno było wystarczyć do przeprowadzenia […]

DETAIL
Lis
13

KOMENTARZ: Państwa UE powołują PESCO – Polska w grupie założycieli

13 listopada 2017 r. W poniedziałek 13 listopada 2017 r. 23 państwa członkowskie Unii Europejskiej (w tym Polska) podjęły decyzję o włączeniu się w budowę stałej współpracy strukturalnej (ang. Permanent Structured Cooperation, PESCO), która ma na celu podniesienie unijnej współpracy w dziedzinie obrony na nowy poziom. Jest to kolejny, po utworzeniu Europejskiego Funduszu Obronnego, krok w stronę wzmacniania obronnego wymiaru Unii Europejskiej i tym samym zwiększenia bezpieczeństwa jej państw członkowskich i obywateli. Notyfikacja chęci uruchomienia mechanizmu PESCO toruje drogę do formalnego rozpoczęcia współpracy już w grudniu b.r. podczas szczytu UE. Czym jest PESCO? Stała współpraca strukturalna jest mechanizmem przewidzianym w artykułach 42 (6) i 46 Traktatu o Unii Europejskiej oraz protokole nr 10 do Traktatu. Utworzona została mocą Traktatu z Lizbony w celu ustanowienia formalnych ram dla państw członkowskich, które chciałyby wejść we współpracę […]

DETAIL
Lis
13

KOMENTARZ: Spotkanie ministrów obrony NATO – dalsza adaptacja Sojuszu do zagrożeń ze wschodu

13 listopada 2017 r. 8-9 listopada 2017 r. w kwaterze głównej NATO w Brukseli odbyło się spotkanie Rady Północnoatlantyckiej (NAC) na szczeblu ministrów obrony. Spotkanie było istotnym etapem w procesie wypracowywania agendy przed szczytem Sojuszu w Brukseli w lipcu 2018 r. a wśród omawianych zagadnień była m.in. reforma struktur dowodzenia czy misja Resolute Support w Afganistanie. Jednym z główny tematów spotkania była adaptacja Sojuszu do zagrożeń związanych z artykułem 5. Traktatu Północnoatlantyckiego (kolektywna obrona) w odniesieniu do Federacji Rosyjskiej. Po ustanowieniu na szczytach w Newport i Warszawie nowych środków z katalogu „obrony i odstraszania” (defence and deterrence), takich jak siły natychmiastowego reagowania (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF) i wzmocniona wysunięta obecność (Enhanced Forward Presence, EFP) oraz wzmocnieniu sił odpowiedzi NATO (NATO Response Force, NRF), sojusznicy większą uwagę zwrócili na kwestię systemu dowodzenia oraz logistyki. […]

DETAIL
Wrz
26

ANALIZA: Dostępne rozwiązania w programie okrętów podwodnych nowego typu Orka. Część II: okręty podwodne typu Scorpène – oferta Naval Group

18 maja 2017 r. Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego zorganizowała drugie seminarium poświęcone programowi zakupu okrętów podwodnych (OP) nowego typu „Orka”. Uczestnicy seminarium mieli okazję zapoznać się z doświadczeniami Francji w zakresie eksploatacji okrętów podwodnych, a także ze szczegółami oferty francuskiej, którą zaprezentowali przedstawiciele Naval Group (dawniej DCNS, Direction des Constructions Navales Services). Koncern Naval Group, oferujący budowę okrętów podwodnych typu Scorpène dla Marynarki Wojennej, jest obecnie postrzegany jako główny rywal niemieckiego przemysłu stoczniowego w zakresie rozwoju konstrukcji nowoczesnych OP o napędzie konwencjonalnym. Marynarka francuska, posiada na swym stanie wyłącznie jednostki nuklearne. Francuzi nie zrezygnowali jednak z prac nad okrętami konwencjonalnymi – wręcz przeciwnie – francuski przemysł stoczniowy intensywnie zabiega o nowe kontrakty eksportowe i odniósł w tym obszarze znaczne sukcesy. Oprócz omawianych jednostek typu […]

DETAIL
Wrz
21

ANALIZA: Strategiczne wnioski z manewrów Zapad 2017: budowa przez Rosję „bezpiecznika” w neozimnowojennej grze z Zachodem

Rosyjskie manewry wojskowe pk. Zapad 2017 były jednym z ważnych elementów trwającej już od dłuższego czasu „nowej zimnej wojny” Rosji z Zachodem, którą można określić też mianem hybrydowej. W świetle jej warunków można oceniać, że najbardziej ogólnym, strategicznym celem ćwiczeń Zapad jest zbudowanie sobie przez Rosję konwencjonalnego „bezpiecznika” na wypadek zdecydowania się przez nią na hybrydową (podprogową lub ograniczoną) interwencję militarną w którymś z granicznych krajów NATO, zwłaszcza krajów bałtyckich. Punktem wyjścia do analiz weryfikujących tę tezę może być, przestawiona w poniższym szkicu, nowa – w stosunku do klasycznej zimnej wojny z XX w. – jakość i różnorodność potencjalnych zagrożeń oraz poziomów możliwej eskalacji w ramach obecnej „hybrydowej zimnej wojny” Rosji z Zachodem.   Rosja chciałaby oczywiście tę wojnę wygrać, uzyskać w niej przewagę, a co najmniej – nie przegrać. Wygrać „hybrydową zimną […]

DETAIL
Strona 1 z 1412345...10...Ostatnia »