Polityka międzynarodowa Aktualnosci

Maj
18

Warsaw Security Forum 2018 – Military Attachés Briefing

W środę 16 maja w siedzibie Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego odbył się briefing dla attachés wojskowych. W spotkaniu uczestniczyło ponad 20 attachés wojskowych, którzy zapoznali się z  bieżącą aktywnością Fundacji m.in. w zakresie Programu Bezpieczeństwo i Obronność. Zaprezentowano również wstępny program flagowej konferencji organizowanej przez Fundację, jaką jest Warsaw Security Forum 2018, wraz z omówieniem jej głównych celów i możliwości zaangażowania w ramach Partnerstwa Dyplomatycznego. Kluczowym elementem spotkania było podsumowanie dotychczasowej i bardzo owocnej współpracy pomiędzy ataszatami obrony a Fundacją im. Kazimierza Pułaskiego. Było to już drugie spotkanie w ramach cyklu Warsaw Security Forum – Military Attachés Briefing. Poprzednie odbyło się jesienią ubiegłego roku.

DETAIL
Mar
21

Międzynarodowy Fundusz Weimarski

Trójkąt Weimarski od ponad dwudziestu lat pozostaje ważną platformą współpracy między trzema europejskimi państwami – Polską, Francją i Niemcami. Początkowo było to forum, którego główny cel stanowiło przełamywanie podziałów pomiędzy „starą” i „nową” Europą, jednak dziś jest ważnym narzędziem w budowaniu europejskiej jedności. Uważamy, iż potencjał drzemiący w weimarskiej formule jest niewykorzystywany. Trójkąt Weimarski, łącząc trzy znaczące europejskie kraje, które reprezentują trzy wielkie europejskie tradycje może być motorem dalszej integracji i źródłem idei oraz długofalowych rozwiązań dla całej Unii Europejskiej. W tym celu należy ożywić i pogłębić formułę weimarskiej współpracy. Jej polityczna agenda powinna zostać wsparta przez grantowy komponent – Międzynarodowy Fundusz Weimarski. Uważamy, że władze państw Trójkąta Weimarskiego powinny podjąć działania mające na celu pobudzenie współpracy obywateli i środowisk opiniotwórczych. Odpowiedź na pytanie jak należy […]

DETAIL
Lip
07

KOMENTARZ: Trump Visit a Win for Polish Government

The President of the United States Donald Trump visited Warsaw, the capital of Poland, on Thursday, the president’s first trip to the Central-Eastern Europe (CEE) since his inauguration. The visit took place on the eve of the G20 summit. Choosing Poland as his first stop was not a coincidence and is closely related to the foreign policy goals of the administration. It unequivocally shows that this region of the world will be one of the top priorities for the 45th president of the United States. Donald Trump’s visit started with a one-on-one meeting with the President of the Republic of Poland, Andrzej Duda, followed by plenary talks between the American and Polish delegations (Commerce Secretary […]

DETAIL
Cze
21

Napięcia w Azji Wschodniej z perspektywy Nowej Zelandii

Dnia 26 czerwca 2017 r. w Fundacji Pułaskiego odbyło się spotkanie pt. „Rising tension in East and Southeast Asia – New Zeland’s perspective”. Wprowadzenie do dyskusji wygłosił Profesor Roberto Rabel, Professorial Fellow Centre of Strategic Studies, Victoria University of Wellington. Zgromadzenie na spotkaniu eksperci dyskutowali na temat zagrożeń bezpieczeństwa i stabilności w regionia Azji Wschodniej i Azji Południowo-Wschodniej.  Spotkanie zaczęło się od prezentacji Profesora Rabela, który omówił najważniejsze wyzwania i zagrożenia dla regionu, takie jak wzrost nacjonalizmów, konflikty terytorialne czy niepewność związana z nową administracją w USA. Profesor Rabel omówił też politykę Nowej Zelandii wobec regionu, która zakłada m.in. konieczność dążenia do uniknięcia konfliktu z Chinami poprzez angażowanie tego kraju we współpracę polityczną i gospodarczą.

DETAIL
Mar
18

Irak na drodze ku stabilizacji – szansa na budowanie polsko-irackich stosunków gospodarczych

W dniu 16 marca br. Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego we współpracy z Ambasadą Republiki Iraku w Warszawie zorganizowała debatę zatytułowaną „Irak na wojnie z terroryzmem”, która połączona była z wystawą zdjęć z frontu walki z tzw. Państwem Islamskim.  Wystąpienia poprzedzające dyskusję, jak i sama debata dotyczyły obecnej sytuacji w Iraku, który po wyparciu Islamistów ma szansę wejść w okres stabilizacji.  Było to już drugie wspólne wydarzenie organizowane przez Fundację Pułaskiego i Ambasadę Republiki Iraku – w listopadzie br. gościem Fundacji był Minister Spraw Zagranicznych Iraku dr Ibrahim al-Uszajkir al-Dżafari. Spotkanie, które zgromadziło na widowni przedstawicieli wojska, polityków i organizacji międzynarodowych otworzył Prezes Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego Zbigniew Pisarski, który w swoim wystąpieniu podkreślił, że stosunki polsko-irackie powinny być bardzo ważnym elementem polityki zagranicznej RP. W szczególności podkreślił, że współpraca gospodarcza między dwoma państwami ma ogromny potencjał, który przez obie strony powinien być odpowiednio […]

DETAIL
Gru
14

Dyskusja na temat polityki państw Zachodu względem konfliktów zbrojnych na WSF

Jednym z tematów przewodnich tegorocznej edycji Warsaw Security Forum były konflikty zbrojne we współczesnym świecie. Panel zatytułowany „Charting the right course in conflict zones – new strategies or smarter politics?” miał za zadanie odpowiedzieć na potrzebę dyskusji nad możliwymi kierunkami w polityce państw zachodnich wobec regionów ogarniętych wojną. W panelu uczestniczyli Jean-Marie Guehenno (Prezydent International Crises Group), Vuk Jeremić (były Minister Spraw Zagranicznych Serbii), Walter Kemp (Wice-Prezydent Internaional Peace Institute), Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (była Ambasador RP w Moskwie) oraz Maciej Popowski (Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w Procesie Rozszerzenia w Komisji Europejskiej). Moderatorem panelu był Marcin Bużański (Dyrektor Programu Pokój i Stabilizacja). Jean-Marie Guehenno rozpoczął swoją wypowiedź od zaznaczenia, że sytuacja na świecie po zakończeniu zimnej wojny poprawiała się przez kolejne 20 lat, ale przez ostatnie 5 lat uległa […]

DETAIL
Gru
02

Nowa amerykańska administracja nie zmieni priorytetów w obszarze bezpieczeństwa – w FKP o skutkach wyboru Donalda Trumpa z Peterem B. deNeufville

Nowa amerykańska administracja nie zmieni priorytetów w obszarze bezpieczeństwa – taki płynie główny wniosek z ponad godzinnego spotkania z goszczącym w Polsce doradcą generała Michaela Flynna, Peterem B. deNeufville, zorganizowanego przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego z udziałem ekspertów oraz przedstawiciela Biura Bezpieczeństwa Narodowego w dniu 1 grudnia 2016 r. Na popołudniowym spotkaniu z serii „Pulaski Security Briefing” poruszono szereg tematów dotyczących bezpieczeństwa i obronności w kontekście wyboru Donalda Trumpa na prezydenta USA oraz mianowaniu generała Michaela Flynna przez prezydenta-elekta na doradcę ds. bezpieczeństwa narodowego. Eksperci dyskutowali m.in. na temat możliwych zmian w zakresie amerykańskiej polityki w odniesieniu do NATO oraz Europy Środkowej i Wschodniej. Pomimo istniejących w Europie i w Polsce obaw, wygląda na to, że nowa amerykańska administracja nie będzie dążyła do zasadniczej zmiany kursu w swojej polityce bezpieczeństwa, choć zapewne nastąpi pewne dostosowanie oraz pewna poprawa relacji z Rosją i położony zostanie większy nacisk na wypełnianie zobowiązań […]

DETAIL
Lis
29

Minister Spraw Zagranicznych Republiki Iraku w Polsce: „Irak potrzebuje inwestycji zagranicznych. Myślę, że to dobra okazja dla Polski”.

W dniu 25 listopada br. Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego we współpracy z Ambasadą Republiki Iraku w Warszawie i Europejską Akademią Dyplomacji zorganizowała spotkanie poświęcone aktualnej sytuacji politycznej w Iraku w kontekście trwających obecnie walk o Mosul. Gościem Fundacji był Minister Spraw Zagranicznych Iraku dr Ibrahim al-Uszajkir al-Dżafari. Obalenie reżimu Saddama Husajna ujawniło podziały i konflikty panujące pomiędzy poszczególnymi grupami etnicznymi i religijnymi w Iraku. Minister Ibrahim al-Dżafari zapewnił, że sytuacja polityczna w Iraku jest stabilna. Podkreślił również, że jednym z priorytetowych zadań obecnego rządu jest walka z terroryzmem, która zdaniem ministra jest konieczna do zapewnienia bezpieczeństwa w wymiarze zarówno wewnętrznym, jak i międzynarodowym. Minister zwrócił także uwagę, by nie łączyć […]
DETAIL